De gemeente Sittard-Geleen ondersteunt kwetsbare jongeren onder andere met behulp van de consulenten van het Jongerenloket. In deze gemeente begon de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen samen met de...
De Werkplaatsen Sociaal Domein leveren een belangrijke bijdrage in het lokaal operationaliseren van lerende praktijken. Vanuit hun opdracht werken onderzoekers van de Werkplaatsen met lokale partijen...
Op verzoek van de gemeente Amsterdam heeft de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam het afgelopen jaar in een exploratief onderzoek perspectieven en ervaringen van nieuwe bewonersgroepen, van...
In de zomer van 2017 zijn twee Amsterdamse zorgaanbieders, HVO-Querido en Cordaan, van start gegaan met het opzetten van Buurtcirkels in Amsterdam, in samenwerking met de Rotterdamse zorgaanbieder...
Deze Verhalenbundel van de Werkplaats Sociaal Domein Friesland biedt een kijkje achter de schermen van de projecten waar NHL Stenden Hogeschool sinds 2016 aan (mee)werkt. De verhalen zijn verbonden...
De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid kijkt, doet en denkt mee met de alledaagse praktijk. We halen verhalen en ervaringen op, we brengen bestaande kennis en gaan samen op zoek naar nieuwe...
Lessen na een jaar experimenteren Het eerste jaar Leergemeenschappen bij ASB (Academie voor Sociale Studies Breda) en ASH (Academie voor Sociale Studies ’s-Hertogenbosch) zit erop. Het was een...
Binnen het landelijk leertraject Versterken van de Sociale Basis werken de Werkplaatsen Sociaal Domein en Movisie samen met 13 gemeenten en betrokken partners aan de versterking van de sociale basis...
De WijKring is een groep van ongeveer 9 mensen met een ondersteuningsvraag, die op loopafstand van elkaar (gaan) wonen. Zij helpen elkaar, kijken wat er in de wijk te doen is en wat zij zelf voor de...
Veel gemeenten hebben vanuit de transities gekozen om de ondersteuning voor inwoners zo integraal mogelijk te organiseren. Dit betekent dat gekeken wordt naar meerdere leefgebieden om te voorkomen...
In dit rapport leest u de bevindingen van het driejarig onderzoek van de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle naar het ontstaan en bevorderen van contacten tussen mensen met een verstandelijke- of...
In vergelijking met 2017 lukt het professionals uit Zwolle, Ommen- Hardenberg en Steenwijkerland steeds beter om aan te sluiten bij de vragen van individuele bewoners en hun mogelijkheden....

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief