Algemene folder Werkplaatsen Sociaal Domein
10 november 2016

Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten, onderwijs, kennisinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Ze richten zich op praktijkonderzoek, maatschappelijke innovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie en jeugd, en de achterliggende transformatie.

De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn het vervolg op de Wmo-werkplaatsen. De nieuwe naam past bij de verbreding van de werkplaatsen naar het gehele sociale domein. In deze folder leest u meer over wat de Werkplaatsen Sociaal Domein doen en waar zij op regionaal niveau oplossingen zoeken voor maatschappelijke vraagstukken.

Auteur: 
Werkplaatsen Sociaal Domein
Uitgever: 
Movisie
Publicatiejaar: 
2016
Aantal pagina's: 
6

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief