Algemene folder Werkplaatsen Sociaal Domein
10 november 2016

Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten, onderwijs, kennisinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Ze richten zich op praktijkonderzoek, maatschappelijke innovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie en jeugd, en de achterliggende transformatie.

De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn het vervolg op de Wmo-werkplaatsen. De nieuwe naam past bij de verbreding van de werkplaatsen naar het gehele sociale domein. In deze folder leest u meer over wat de Werkplaatsen Sociaal Domein doen en waar zij op regionaal niveau oplossingen zoeken voor maatschappelijke vraagstukken.

Auteur: 
Werkplaatsen Sociaal Domein
Uitgever: 
Movisie
Publicatiejaar: 
2016
Aantal pagina's: 
6

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief