17 november 2017

De transitie en vooral de daaruit voortvloeiende transformaties in het sociale domein zijn in volle gang. De Werkplaatsen Sociaal Domein vervullen al vele jaren een waardevolle functie op het regionale niveau. Het zijn broedplaatsen waar we met elkaar leren en samen oplossingen aandragen voor lokale uitdagingen. Het nest is gebouwd door een collectief van regionale partners. De gelegde eieren zijn van waarde voor de eigen regio. Maar de Werkplaatsen hebben ook veel te bieden voor andere regio’s en voor landelijke kennispartners. Voor de Werkplaatsen staat het belang van de regionale leer- en kennisontwikkeling voorop: de praktijk vooruit helpen met kennis. Dit position paper is een startpunt om samen met andere kennispartners te komen tot een versnelling in het verwezenlijken van de transformatie in het sociale domein.

Uitgever: 
Movisie
Publicatiejaar: 
2017
Aantal pagina's: 
8

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief