Screenshot video

Video: Werkplaats Sociaal Domein Friesland - Ateliers Sociaal Domein

In een Atelier Sociaal Domein werken studenten van verschillende opleidingen samen met inwoners en professionals aan maatschappelijke vraagstukken. Ze onderzoeken en proberen oplossingen uit voor deze vraagstukken. Het Atelier bevindt zich op verschillende locaties in Friesland, waarbij de vragen vanuit de praktijk centraal staan. Een voorbeeld is het concept van de bloeizone in Oostellingwerf, waarvan de studenten de monitoring uitvoeren. De studenten werken in een ontwerpgericht proces en gaan de straat op, voeren gesprekken en gebruiken creatieve methoden om meer te leren over het concept en dit terug te koppelen naar de opdrachtgever. De diversiteit aan studenten, afkomstig uit verschillende opleidingen zoals Economie, Sociaal Werk en Verpleegkunde, zorgt voor verschillende perspectieven en nieuwe inzichten. Het samenwerken met stakeholders leidt tot nieuwe dynamiek en innovatieve oplossingen die nodig zijn in deze tijd.

Over deze publicatie

Publicatiejaar
2023