Beeld

Noord

Regionale impact leveren in het creëren van een gezonde, veilige én kansrijke omgeving. Werkplaats Sociaal Domein Noord is een netwerkorganisatie. Het is één van de 15 Werkplaatsen Sociaal Domein in ons land. Zoveel mogelijk samen optrekken, is het devies. Het doel is het delen en verspreiden van kennis op het gebied van transitievraagstukken in het sociaal domein in Nederland en in de provincies Groningen en Drenthe in het bijzonder. Daarvoor ontwikkelen we leernetwerken of sluiten aan bij bestaande netwerken.

De activiteiten van de Werkplaats Sociaal Domein Noord richten zich op diverse thema’s:

1. Ervaringsdeskundigheid Noord-Nederland

De Innovatiewerkplaats Ervaringsdeskundigheid Noord-Nederland is een initiatief van het lectoraat Rehabilitatie samen met verschillende partners in Noord-Nederland. De volgende vraag centraal: Hoe kunnen ervaringsdeskundigen, professionals en de betrokken instellingen in Noord Nederland, in samenwerking met elkaar, nieuwe kennis, instrumenten, handvatten en diensten ontwikkelen en implementeren op het gebied van ervaringsdeskundigheid?

2. Senioren: Welzijn, Wonen, Zorg en Samenleven

De innovatiewerkplaats Senioren: Welzijn, Wonen, Zorg en Samenleven is een living lab waar studenten, praktijk, docenten/onderzoekers samen met senioren werkwijzen of producten ontwikkelen die bijdragen aan welbevinden, eigen regie en participatie van senioren in de fase net na pensioen tot in kwetsbare hoge ouderdom. De IWP heeft als uitgangspunt om bij deze ontwikkelingen direct al vanaf het begin met senioren samen te werken.

3. Familiezorg

Het lectoraat Familiezorg wil bijdragen aan de ontwikkeling van een meer systemische benadering van zorgsituaties. Met behulp van toegepast wetenschappelijk onderzoek willen we inzicht krijgen in de effecten van Familiezorg op gezondheid en welzijn van families. Op basis van deze inzichten werken we aan interventies die ondersteuning bieden die families nodig hebben om het vol te houden en daarbij tegelijkertijd gezond te blijven.

4. Public Health and Healthy Ageing

De komende 30 jaar neemt het aantal mensen dat ouder is dan 65 in Nederland met 1,5 miljoen toe. En een kwart van de bevolking is in 2040 ouder dan 65 jaar. Dit brengt uitdagingen met zich mee zoals stijgende zorgkosten, want veel senioren met chronische aandoeningen en complexe (multi-)problematiek wonen thuis.

5. Gezinsbenadering in de noordelijke penitentiaire inrichtingen

De noordelijke penitentiaire inrichtingen in Veenhuizen en Leeuwarden zijn gestart met de Gezinsbenadering. De Gezinsbenadering is een inrichtingsbrede en -overstijgende aanpak om gezinnen waarbij een ouder in detentie verblijft te ondersteunen.
 
 

6. Omgaan met kinderarmoede

In Nederland zitten per klas gemiddeld twee kinderen die in armoede opgroeien. Het opgroeien in armoede belemmert kinderen en jongeren in hun ontwikkeling. Professionals kunnen een belangrijke rol spelen in de bestrijding van kinderarmoede.

 

7. Integrale aanpak kindermishandeling

De leeropdracht voert praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit dat bijdraagt aan een effectieve, bruikbare, innovatieve, duurzame en integrale aanpak van kindermishandeling.
 

Contact
Isabelle de Harder, projectmanager Werkplaats Sociaal Domein Noord
E-mail: i.r.e.b.de.harder@pl.hanze.nl

Karlien Landman, contactpersoon programma Senioren
E-mail: k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl

Meer informatie: www.hanze.nl/wsdnoord

Magazine 'Op afstand nabij'
De 15 Werkplaatsen Sociaal Domein leverden allemaal een bijdrage aan het magazine 'Op afstand nabij' dat in het voorjaar van 2021 verscheen. Thema was de impact van de coronacrisis op het sociaal domein. Welke inzichten deden zij op? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Lees de bijdragen.