Kennis- en onderzoeksagenda sociaal werk

Noord

De Werkplaats Sociaal Domein Noord valt onder het lectoraat Maatschappelijke participatie van mensen met een psychische beperking van de Hanzehogeschool Groningen. De Werkplaats werkt samen met gemeenten, zorginstellingen en partners op het gebied van Werk en inkomen.

‘De Werkplaats Sociaal Domein biedt partners de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Om verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en van elkaar te leren’ – Charlotte Wunderink, lector Werkplaats Sociaal Domein Noord.

Bekijk hier de website van de Werkplaats Sociaal Domein Noord

De activiteiten van de Werkplaats Sociaal Domein Noord richten zich op vier thema’s:

1. Ervaringsdeskundigheid Noord-Nederland

De Innovatiewerkplaats Ervaringsdeskundigheid Noord-Nederland is een initiatief van het lectoraat Rehabilitatie samen met verschillende partners in Noord-Nederland. De volgende vraag centraal: Hoe kunnen ervaringsdeskundigen, professionals en de betrokken instellingen in Noord Nederland, in samenwerking met elkaar, nieuwe kennis, instrumenten, handvatten en diensten ontwikkelen en implementeren op het gebied van ervaringsdeskundigheid?

2. Ouderen: Welzijn, Wonen, Zorg en Samenleven

De innovatiewerkplaats Ouderen: Welzijn, Wonen, Zorg en Samenleven is een living lab waar studenten, praktijk, docenten/onderzoekers samen met ouderen werkwijzen of producten ontwikkelen die bijdragen aan welbevinden, eigen regie en participatie van ouderen in de fase net na pensioen tot in kwetsbare hoge ouderdom. De IWP heeft als uitgangspunt om bij deze ontwikkelingen direct al vanaf het begin met ouderen samen te werken.

3. Familiezorg

Het lectoraat Familiezorg wil bijdragen aan de ontwikkeling van een meer systemische benadering van zorgsituaties. Met behulp van toegepast wetenschappelijk onderzoek willen we inzicht krijgen in de effecten van Familiezorg op gezondheid en welzijn van families. Op basis van deze inzichten werken we aan interventies die ondersteuning bieden die families nodig hebben om het vol te houden en daarbij tegelijkertijd gezond te blijven.

4. Public Health and Healthy Ageing

De komende 30 jaar neemt het aantal mensen dat ouder is dan 65 in Nederland met 1,5 miljoen toe. En een kwart van de bevolking is in 2040 ouder dan 65 jaar. Dit brengt uitdagingen met zich mee zoals stijgende zorgkosten, want veel ouderen met chronische aandoeningen en complexe (multi-)problematiek wonen thuis.

Bijeenkomsten en congressen

De Hanzehogeschool Groningen organiseert zelf bijeenkomsten, maar neemt ook regelmatig deel aan landelijke en internationale congressen. Wunderink: ‘Daar kunnen ook projecten van de Werkplaats een plek krijgen. Zo presenteerden we een onderzoek naar een nieuwe manier van 24-uurs zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Hierbij worden deze mensen niet opgenomen in een voorziening, maar met inclusieve zorg geholpen om zich in hun eigen leefomgeving staande te houden.’

Over drie jaar

‘Er ligt nu een hele mooie basis binnen de Werkplaats en ik verwacht dat er door de kennisuitwisseling weer nieuwe vragen en uitdagingen ontstaan’, zegt Wunderink. ‘Ik hoop dat er over drie jaar in alle arena’s een aantal mooie projecten loopt of is afgerond, die zowel de praktijk als het onderwijs verder helpen en ontwikkelen.’

Contact
Carmel Thijssen, projectleider Werkplaats Sociaal Domein Noord
E-mail: wsdnoord@pl.hanze.nl 

Karlien Landman, contactpersoon programma ouderen
E-mail: k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl
 

Lees meer informatie op de website van de Hanzehogeschool Groningen.

Magazine 'Op afstand nabij'
De 15 Werkplaatsen Sociaal Domein leverden allemaal een bijdrage aan het magazine 'Op afstand nabij' dat in het voorjaar van 2021 verscheen. Thema was de impact van de coronacrisis op het sociaal domein. Welke inzichten deden zij op? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Lees de bijdragen.