Jongeren in groepsgesprek

Onderzoek aanpak immateriële schade kinderen en jongeren in aardbevingsgebied

In april kondigde het Instituut voor Mijnbouwschade Groningen (IMG) een verruiming aan van de regeling voor immateriële schade. Daardoor kunnen meer mensen een vergoeding ontvangen. Het IMG gaat eerst na of de mensen die al een besluit hebben gekregen (ongeveer 70.000) recht hebben op een (hogere) vergoeding. Dat geldt ook voor jongvolwassenen van 18 jaar en ouder.

Met de verruiming van de regeling immateriële schade kunnen meer kinderen en jongeren een hogere vergoeding ontvangen. Maar er is ook een groep kinderen en jongeren die géén vergoeding ontvangt. Bovendien kan een financiële vergoeding erkenning geven, maar is het niet genoeg om het leed weg te nemen. Daarvoor is ook iets anders nodig. Het IMG heeft het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving en Kenniscentrum NoorderRuimte gevraagd te onderzoeken welke behoeften kinderen en jongeren hebben in de verschillende leefwerelden waarin zij zich ontwikkelen. Ook wordt in kaart gebracht wat er mogelijk is om tegemoet te komen aan de behoeften om hun leed te verzachten, erkenning te geven en perspectief te bieden.