Homepage

Over ons

Een Werkplaats Sociaal Domein is een collectief van partners: in ieder geval gemeenten, lectoraat, opleidingen binnen een hogeschool en partijen in welzijn en zorg. Zij vormen een netwerk om samen antwoord te geven op regionale maatschappelijk vraagstukken. Een Werkplaats Sociaal Domein heeft de vorm van een leerinfrastructuur, waarin onderzoek en implementatie hand in hand gaan.

Een lector vervult de rol van programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein. Deze is verantwoordelijk voor besluiten binnen de Werkplaats. De lectoraten van hogescholen die zich richten op het sociaal domein hebben de taak onderzoek, praktijk en wetenschap met elkaar te verbinden. Hierdoor vervullen ze een sleutelrol in het samenwerkingsverband.

Samenwerkingspartners zijn nauw betrokken bij de programmering van de een Werkplaats Sociaal Domein. Een aantal partners vervult hierin een spilfunctie, bijvoorbeeld in de vorm van een klankbordgroep of stuurgroep. Leidend in de programmering is een gezamenlijk opgestelde kennisagenda. Een ander belangrijk focuspunt is de samenwerking tussen de Werkplaatsen onderling en tussen de Werkplaatsen en de landelijke kennisinstituten, zoals de kennisinstituten die zijn aangesloten bij de Kennisalliantie Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning (KAMZO).

Wij hebben ons verenigd in het landelijke verband Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein (AWSD) en zijn erkend door het Ministerie van VWS en de VNG. We worden ondersteund door het landelijke kennisinstituut Movisie.

Lees meer informatie in de Associatieovereenkomst of het gezamenlijke position paper.

Reacties, vragen en suggesties zijn welkom bij info@werkplaatsensociaaldomein.nl.

Of neem direct contact op met Erna Hooghiemstra, de voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein.

Hooghiemstra Onderzoek & Advies
mail@ernahooghiemstra.nl