Homepage

Over ons

Er zijn op dit moment 15 regionale werkplaatsen actief, verspreid over heel Nederland. Elke werkplaats bestaat uit een samenwerkingsverband tussen hogescholen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en cliëntenorganisaties en kennisinstellingen. Samen bepalen en voeren zij een regionale kennis- en ontwikkelagenda uit om de aanpak van vraagstukken die spelen in het sociaal domein te verbeteren. Een Werkplaats Sociaal Domein heeft de vorm van een leerinfrastructuur, waarin onderzoek en implementatie hand in hand gaan.

De agenda's van de Werkplaatsen Sociaal Domein hebben hun eigen regionale karakter en kleur. 

De 15 regionale Werkplaatsen hebben zich landelijk verenigd. Landelijk bundelen wij onze krachten, zoeken aansluiting met landelijke partners en werken wij op een aantal thema’s samen. 

De Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein maakt deel uit van het overleg van de Kennisalliantie Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning (KAMZO). Dit is het overleg van de landelijke kennispartners Movisie, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Vilans, Pharos en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

De Werkplaatsen Sociaal Domein worden financieel ondersteund door het ministerie van VWS in nauwe samenspraak met de VNG. Op andere vlakken worden we ondersteund door het landelijke kennisinstituut Movisie.

Reacties, vragen en suggesties zijn welkom bij info@werkplaatsensociaaldomein.nl.

Of neem direct contact op met Erna Hooghiemstra, de voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein.

Hooghiemstra Onderzoek & Advies
mail@ernahooghiemstra.nl