Stad

Over ons

Er zijn 15 regionale werkplaatsen verspreid over heel Nederland. Een 16e is in de maak. Elke werkplaats is een samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk in het sociaal domein. Hogescholen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en cliëntenorganisaties werken samen om de aanpak van vraagstukken die spelen in het sociaal domein te verbeteren. Lees meer over de afzonderlijke Werkplaatsen.

De Werkplaatsen hebben zich verenigd in de landelijke Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein (AWSD). Om de krachten te bundelen, om aansluiting te vinden bij landelijke partners en om verdieping te zoeken op gezamenlijke thema’s.

Download het gezamenlijke position paper

Download de Associatieovereenkomst

De AWSD verzorgt op verschillende manieren de inbedding van de werkplaatsen in de landelijke (kennis)infrastructuur:

  • KAMZO: AWSD maakt deel uit van het overleg van de Kennisalliantie Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning (KAMZO). Dit is het overleg van de landelijke kennispartners Movisie, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Vilans, Pharos en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).Stakeholdersgroep
  • Stakeholdersgroep: AWSD weet zich gesteund door een divers samengestelde stakeholdersgroep met vertegenwoordigers uit praktijk, onderwijs, beleid, kennis en onderzoek en cliënten/burgervertegenwoordigers. Deze groep landelijke partners denkt kritisch mee over de kansen voor de Werkplaatsen. Tegelijkertijd voeden de Werkplaatsen de aanwezige stakeholders met kennis en vraagstukken uit de regio. Bekijk de leden van de stakeholdersgroep hier.

De Werkplaatsen Sociaal Domein worden financieel ondersteund door het ministerie van VWS in nauwe samenspraak met de VNG. Op andere vlakken worden we ondersteund door het landelijke kennisinstituut Movisie. Reacties, vragen en suggesties zijn welkom via info@werkplaatsensociaaldomein.nl.

Contactgegevens

Krijn van Beek

Portret Krijn van Beek

Annelies Kooiman

Portret Annelies Kooiman

Tim Sandys

Projectondersteuner
t.sandys@movisie.nl

Portret Tim Sandys

Maud Schuit

Communicatieadviseur
m.schuit@movisie.nl

Portret Maud Schuit

Hans Alderliesten

Projectleider ouderen
h.alderliesten@movisie.nl

Portret Hans Alderliesten

Peter Rensen

Kenniscoördinator ouderen
p.rensen@movisie.nl

Portret Peter Rensen

Els Hofman

Expert ouderen
e.hofman@movisie.nl

Portret Els Hofman

Nada de Groot

Expert lerende praktijken
n.degroot@movisie.nl

Portret Nada de Groot

Hanneke Mateman

Expert wat werkt-kennis
h.mateman@movisie.nl

Portret Hanneke Mateman

Marijke Booijink

Expert effectieve sociale interventies
m.booijink@movisie.nl

Portret Marijke Booijink

Lars Ramaker

Portret Lars Ramaker

Jasmijn Pronk

Onderzoeker
j.pronk@movisie.nl

Portret Jasmijn Pronk