Homepage

Over ons

Er zijn op dit moment 15 regionale werkplaatsen actief, verspreid over heel Nederland. Elke werkplaats bestaat uit een samenwerkingsverband tussen hogescholen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en cliëntenorganisaties en kennisinstellingen. Samen bepalen en voeren zij een regionale kennis- en ontwikkelagenda uit om de aanpak van vraagstukken die spelen in het sociaal domein te verbeteren. Een Werkplaats Sociaal Domein heeft de vorm van een leerinfrastructuur, waarin onderzoek en implementatie hand in hand gaan.

De agenda's van de Werkplaatsen Sociaal Domein hebben hun eigen regionale karakter en kleur. 

De 15 regionale Werkplaatsen hebben zich landelijk verenigd. Landelijk bundelen wij onze krachten, zoeken aansluiting met landelijke partners en werken wij op een aantal thema’s samen. 

De Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein maakt deel uit van het overleg van de Kennisalliantie Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning (KAMZO). Dit is het overleg van de landelijke kennispartners Movisie, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Vilans, Pharos en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Stakeholdersgroep Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein

De Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein verbindt zich vanaf 2021 aan een divers samengestelde stakeholdersgroep met vertegenwoordigers uit praktijk, onderwijs, beleid, kennis en onderzoek en cliënten/burgervertegenwoordigers. Deze groep landelijke partners denkt kritisch mee over de kansen voor de Werkplaatsen. Tegelijkertijd voeden de Werkplaatsen de aanwezige stakeholders met kennis en vraagstukken uit de regio.

Belangrijke onderwerpen van gesprek zijn:

  • kenniscirculatie tussen onderwijs, praktijk en beleid rondom sociale vraagstukken als vergrijzing en armoede;
  • professionalisering van het sociaal domein en wetenschappelijke onderbouwing van sociaal werk in het bijzonder;
  • vraagstukken van professionals (zoals ethische kwesties);
  • interprofessioneel samenwerken (zorg/sociaal, maar ook sociaal/werk en inkomen).

Het uiteindelijke doel van deze samenwerking is een verbeterde kwaliteit van leven van mensen.

De Werkplaatsen Sociaal Domein worden financieel ondersteund door het ministerie van VWS in nauwe samenspraak met de VNG. Op andere vlakken worden we ondersteund door het landelijke kennisinstituut Movisie.

Reacties, vragen en suggesties zijn welkom bij info@werkplaatsensociaaldomein.nl.

Ook kun je mailen naar krijn@policydesignstudio.nl om contact op te nemen met Krijn van Beek, de voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein.