Jongeren

Flevoland

De Werkplaats Sociaal Domein Flevoland valt onder het lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg van Hogeschool Windesheim. Het doel is om steeds weer vanuit het perspectief van de klant te kijken of de zorg- en welzijnsprocessen goed georganiseerd worden.

‘Mooie parels van de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland zijn de jeugdactiviteiten en de Flevo Academie Jeugd die daaruit is ontstaan’ – Kitty Jurrius, Lector Werkplaats Sociaal Domein Flevoland

Kitty Jurrius: ‘De Werkplaats is belangrijk voor de regio, omdat bij alle vraagstukken wordt gekeken wie in de regio baat heeft bij de kennis die wordt opgedaan in de Werkplaats. Organisaties brengen én halen kennis. Zo profiteren verschillende partijen van elkaar en ontstaat er een kruisbestuiving. Iedereen mag meedoen!’

De komende drie jaar richt de Werkplaats Flevoland zich voornamelijk op twee vraagstukken:

  1. De lerende professional (gericht op jeugd)
  2. Activeren en betrekken van burgers in zorg en ondersteuning

De lerende professional

Het vraagstuk ‘De lerende professional’ wordt gedefinieerd als het creëren van een omgeving waarin leren het uitgangspunt van het handelen is. Kitty Jurrius: ‘In het sociaal domein blijft er altijd sprake van verandering en transitie. Organisaties en contexten veranderen en leren met elkaar. Als professional is het daarom belangrijk te leren hoe je je opstelt en hoe je de best mogelijke ondersteuning kan bieden binnen het sociaal domein. Een concreet voorbeeld om de lerende professional in de regio te ondersteunen is de Flevo Academie Jeugd. Alle zes gemeenten van Flevoland en alle zorgorganisaties die zich op jeugd richten, zijn betrokken. Een belangrijk onderdeel van de Flevo Academie Jeugd is ‘actieleren’: het leerproces wordt gefaciliteerd op de plek waar het proces plaatsvindt. Een groep bestaande uit professionals, studenten en docenten richt zich op een vraagstuk en deelt de geleerde lessen met alle partners.’

Bekijk hier het filmpje over de Flevo Academie Jeugd.

Activeren en betrekken van burgers in zorg en ondersteuning

Het vraagstuk ‘Activeren en betrekken van burgers in zorg en ondersteuning’ richt zich op het toekomstbestendig en duurzaam organiseren van het werk. ‘Flevoland is een relatief nieuwe provincie’, zegt Kitty Jurrius. ‘Het aantal ouderen neemt in deze provincie relatief nog sneller toe dan in de rest van het land, terwijl er nu al schaarste aan sociaal professionals ten opzichte van het aantal zorgvragers is. Waar andere provincies voortbouwen op bestaande infrastructuren is het voor Flevoland belangrijk om over nieuwe oplossingen na te denken.’ Dat gaat de Werkplaats doen aan de hand van twee thema’s:

  1. Technologie: Hoe kun je technologische hulpmiddelen integreren in je werk, wat levert dat op en wat doet dat met de relatie tussen de sociaal professional en hun cliënten?
  2. De eigen kracht van de burger: Hoe werk je als sociaal professional goed samen met informele zorg? Concreet lopen er al twee projecten rondom dit thema. 
    • Onafhankelijke Cliëntondersteuning in Almere: binnen dit project doet de Werkplaats onderzoek.
    • ‘Ik maak mijn eigen plan’: aan de hand van een format maken zorgvragers voor zichzelf een plan waarin zij aangeven wat ze nodig hebben aan zorg en ondersteuning. Dit plan kan zorgen voor een meer gerichte hulp en ondersteuning, zodat zorgvragers niet de gebruikelijke bureaucratische weg hoeven af te leggen. Het streven is om tot 15 plannen te komen. De Werkplaats Flevoland monitort vervolgens het proces van het aanvragen van zorg tot het daadwerkelijk inzetten van de gevraagde zorg.        

‘Over drie jaar wil de Werkplaats Flevoland bereikt hebben dat de leercultuur verankerd is in de regio. Dat professionals leren en reflecteren met elkaar. Dat er zinvolle samenwerkingen zijn tussen professionals en de informele zorg. En dat er stappen zijn gezet op het gebied van technologie.’

Deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten aan de Werkplaats Sociaal Domein flevoland zijn Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk

Contact
Lydie van der Wurff
Tel: 088 4697707
E-mail: l.vanderwurff@windesheim.nl
 

Lees meer informatie op de website van Werkplaats Sociaal Domein Flevoland.

Magazine 'Op afstand nabij'
De 15 Werkplaatsen Sociaal Domein leverden allemaal een bijdrage aan het magazine 'Op afstand nabij' dat in het voorjaar van 2021 verscheen. Thema was de impact van de coronacrisis op het sociaal domein. Welke inzichten deden zij op? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Lees de bijdragen.