Lerende praktijken

Lerende praktijken

Overal in Nederland zijn mensen in verschillende domeinen bezig met het vormen van leergemeenschappen. Met professionals, docenten, studenten en bewoners en cliënten. Veelgestelde vragen zijn: Hoe werk je met de omgeving samen, en hoe krijg je georganiseerd dat leren op gang komt en blijft? Hoe breng je het collectieve leren op gang, zodat er diepgaander geleerd wordt?

Kennisinstituut Movisie is als partner betrokken bij het thema Lerende praktijken. In dit themadossier vind je kennis en ervaring die de Werkplaatsen Sociaal Domein met lerende praktijken op doen.

Nieuws en agenda

Nieuws 03 februari 2021

Verward gedrag of anders geformuleerd ‘onbegrepen’ gedrag kan impact hebben op persoonlijk en relationeel niveau, buurtniveau

Lees verder over De Twentse zorg voor mensen met verward gedrag en hun naasten
Verdrietige jongen zittend voor het raam
Nieuws 05 november 2020

De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen werkt aan sociale kwesties in zogenoemde leerateliers. In

Lees verder over De leerateliers van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen
Armoede kartonnen huis
Nieuws 13 oktober 2020

Een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor alle kinderen. Daar maken de regionale kenniswerkplaatsen jeugd

Lees verder over Regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start
Kenniswerkplaats jeugd