Lerende praktijken

Lerende praktijken

Overal in Nederland zijn mensen in verschillende domeinen bezig met het vormen van leergemeenschappen. Met professionals, docenten, studenten en bewoners en cliënten. Veelgestelde vragen zijn: Hoe werk je met de omgeving samen, en hoe krijg je georganiseerd dat leren op gang komt en blijft? Hoe breng je het collectieve leren op gang, zodat er diepgaander geleerd wordt?

Kennisinstituut Movisie is als partner betrokken bij het thema Lerende praktijken. In dit themadossier vind je kennis en ervaring die de Werkplaatsen Sociaal Domein met lerende praktijken op doen.

Nieuws en agenda

Nieuws 13 mei 2021

Een brede coalitie van partijen in de regio Zuid-Holland Noord heeft de ambitie om in

Lees verder over Positieve Gezondheid in de regio Zuid-Holland Noord
Sociaal werk
Nieuws 13 mei 2021

Vanuit de centrale werkgroep Lerende Praktijken van de Werkplaatsen Sociaal Domein heeft Erik Jansen samen

Lees verder over Onderzoek naar regionale leernetwerken in het welzijnsdomein
Kennis- en onderzoeksagenda sociaal werk
Nieuws 03 februari 2021

Verward gedrag of anders geformuleerd ‘onbegrepen’ gedrag kan impact hebben op persoonlijk en relationeel niveau, buurtniveau

Lees verder over De Twentse zorg voor mensen met verward gedrag en hun naasten
Verdrietige jongen zittend voor het raam