TLN Jong met oud

Het Thematisch lerend Netwerk (TLN) Jong met oud is een feit!

Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans organiseert Thematisch Lerende Netwerken waarin deelnemers kennis verdiepen rond een relevant en actueel thema. Dat doen ze door verbinding te leggen tussen het werkveld, onderwijs en onderzoek. Op 25 mei 2022 vond de eerste ontmoeting tussen generaties plaats in de leertuin van Avans Hogeschool waar Surplus, Contour de Twern, NAC Maatschappelijk en Stichting TijdVoorActie betrokken bij zijn.

Zie ook het artikel in BN de Stem. Binnen Avans zijn verschillende momenten georganiseerd waar ontmoeting tussen generaties heeft plaatsgevonden. Maartje Vermeer, medewerker van het GET-Lab van Avans Hogeschool gaf samen met collega Kitty van der Made-Bogaerts een college aan studenten én senioren van 65 tot 91 jaar, over de diversiteit van ouderen bij de minor GGZ-agoog. Na afloop van het college zijn de studenten in kleine groepen in gesprek gegaan met de senioren, over thema’s als; zingeving, omgaan met tegenslag, dementie etc. Een citaat van een student uit de evaluatie: 'Een leerzame dag voor persoonlijke inzichten, maar ook voor meer informatie over ouderen en hun gedachten.'

Daarnaast zijn studenten van de opleiding Mens en Techniek in gesprek gegaan met senioren met als doel kijken of er hulpmiddelen zijn om deze senioren langer zelfstandig thuis te laten wonen, waarbij technologie een hulpmiddel kan zijn. Studenten leren op deze manier hun gespreksvaardigheden en gaan vervolgens op zoek naar passende (technologische) innovaties in ons GET-lab waarna de innovaties ook aan de senioren zijn gepresenteerd. 

Twee senioren mailden na afloop hoe leuk ze het hadden gevonden en dat ze hopen nog veel vaker naar Avans te mogen komen.  
In samenwerking met Stichting TijdVoorActie organiseerde Avans een EHBO-workshop om jong en oud met elkaar in contact te brengen en EHB- skills aan te leren. 

Daarnaast worden 25 studenten die de minor Gezond Samenleven volgen een digimaatje van een senior in Breda of Tilburg en zijn de eerste matches gemaakt vanuit Mijnwoongenoot. MijnWoongenoot verbindt mensen met een kamer over met (voornamelijk) studenten die woonruimte zoeken.