Valkuilen ervaringsdeskundigheid

Arnhem en Nijmegen

De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen is verbonden aan het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en richt zich op sociale kwaliteit in de sociale basis.

‘De Werkplaats Arnhem en Nijmegen slaagt goed in het ontwikkelen van producten die toegankelijk en bruikbaar zijn zowel binnen als buiten de regio’ – Lisbeth Verharen, Lector Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen

Sociale Kwaliteit gaat over de mogelijkheden voor mensen om mee te doen in de samenleving op een manier die hun past en goed doet. Hoe de sociale basis kan bijdragen aan het werken aan de vier voorwaarden van sociale kwaliteit staat centraal in de Werkplaats:

  1. Sociaal-economische zekerheid
  2. Sociale inclusie
  3. Sociale cohesie
  4. Sociale empowerment

‘De Werkplaats werkt aan sociale kwaliteit aan de hand van concrete vraagstukken uit het werkveld, zoals eenzaamheid, armoede en hoe jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hun weg in de samenleving kunnen vinden’, zegt lector Lisbeth Verharen. ‘De energie zit ook vaak op de concrete vraagstukken, maar we kijken ook op een overstijgend niveau naar sociale kwaliteit om zo zicht te krijgen op wat er nodig is om iedereen tot zijn recht te laten komen in de samenleving. De vraagstukken kunnen in de komende drie jaar veranderen, maar sociale kwaliteit en de vier voorwaarden blijven centraal staan.’

Jongeren, inclusie en participatie (JIP)

In de lijn JIP gaat het over jongeren met een ondersteuningsbehoefte en het vinden van een weg naar maatschappelijke participatie. Lisbeth Verharen: ‘In de regio willen daar een groot aantal partijen zich hard voor maken, samen vormen zij de ‘arena’. Vanuit hier wordt gekeken naar wat er al gebeurt in de regio op dit terrein en hoe er onderling van elkaar geleerd kan worden en hoe verdere stappen gemaakt kunnen worden. Deze partijen doen dit door bijvoorbeeld werkbezoeken bij elkaar af te leggen om uit te wisselen hoe zij de ondersteuning van jongeren in dit traject vormgeven. Onderzoekers vanuit de hogeschool lopen eveneens mee om te kijken wat er boven tafel komt en hoe deze informatie verzameld, gebundeld, geanalyseerd en verspreid kan worden.’   

Het Zakg€ldProj€ct

‘In het Zakg€ldProj€ct krijgen ouders en kinderen die van weinig rond moeten komen zakgeld en leren zij met en van elkaar hoe zij hier mee om kunnen gaan. Dit project wordt uitgevoerd met een aantal lokale partners. Samen kijken zij hoe zo’n project ontwikkeld kan worden, zodat ook anderen een dergelijk project in hun lokale context kunnen starten.’  

In gesprek over eenzaamheid

‘De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen ontwikkelde in samenwerking met Movisie de routekaart ‘In gesprek over eenzaamheid’. Deze komt aan bod in de gelijknamige training, gericht op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid én het verkennen van de mogelijkheden om de situatie te verbeteren.’

Ruimte

‘Door de Werkplaats hebben partners uit het werkveld, onderwijs en onderzoekers de ruimte om met elkaar op te trekken rondom vraagstukken die er echt te doen. Die ruimte is van essentieel belang, omdat er op die manier al doende en al lerende met elkaar gekeken kan worden hoe je verder kunt komen.’

Deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten aan de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen zijn Zevenaar, Westervoort, Duiven, Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Nijmegen, Heumen, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Venlo

Contact
Lisbeth Verharen, Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Tel: 06-53981830
E-mail: lisbeth.verharen@han.nl

Lees meer informatie op de website van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Magazine 'Op afstand nabij'
De 15 Werkplaatsen Sociaal Domein leverden allemaal een bijdrage aan het magazine 'Op afstand nabij' dat in het voorjaar van 2021 verscheen. Thema was de impact van de coronacrisis op het sociaal domein. Welke inzichten deden zij op? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Lees de bijdragen.