Kenniswerkplaats jeugd

Regio Zwolle

In de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle ontmoeten professionals, inwoners, beleidsmakers, onderzoekers, docenten en studenten elkaar rond vraagstukken uit de beroepspraktijk. De coördinatie van de Werkplaats wordt vormgegeven door het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, een van de drie lectoraten van hogeschool Viaa.

‘Professionals in de regio vertelden ons dat ze de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle zien als hun motor voor transformatie. De werkplaats houdt hen scherp en zet aan tot verandering. En het houdt ons ook scherp bij het mee-ontwikkelen van onze beroepsopleidingen’ - Marja Jager-Vreugdenhil, lector Werkplaats Sociaal Domein Zwolle
 
De focus van de Werkplaats is gericht op samen leren, met praktijkgericht onderzoek als ondersteunend instrument. Dit wordt vormgegeven in concrete projecten, waarin samen leren centraal staat en waarbij onderzoek wordt gedaan door onderzoekers van het lectoraat of door studenten, regelmatig ook door professionals zelf. Belangrijke momenten zijn de werkplaatsevents: bijeenkomsten waarin gedeeld wordt wat in de concrete projecten geleerd wordt, en waarbij andere professionals worden uitgenodigd hun eigen goede praktijkvoorbeelden ook te delen.
 
In de periode 2023 - 2026 zijn de thema’s van de Werkplaats:
  1. Inclusieve samenleving
  2. Welzijn als basis
  3. Systemisch werken met jeugd
  4. Verbindende gemeenschappen rond ouderen
  5. Landurige zorg thuis en zingeving
Voor elk thema is een programmateam ingericht, met een aantal onderzoekers van het lectoraat en een vertegenwoordiging uit het werkveld (professionals, inwoners, beleidsmakers). De programmateams nemen het initiatief voor nieuwe concrete projecten binnen de werkplaats, steeds weer met andere partners en rond een concreet vraagstuk.

Inclusieve samenleving

‘Inclusieve samenleving’ gaat over mee kunnen doen in de samenleving. De werkplaats richt zich deze periode vooral op de samenwerking rond personen met ggz-problematiek die in gewone wijken (begeleid) wonen. In een meerjarig project in Veiligheidsregio IJsselland gaat het over de samenwerking rond inwoners met onbegrepen gedrag: samenwerking tussen professionals onderling (bijvoorbeeld hulpverleners, politie en wooncorporaties) en samenwerking met het sociale netwerk en buren. als met het ;  In een ander groot project samen met het UMCG gaat het over het goede leven van mensen met psychosegevoeligheid.

Welzijn als basis

Het tweede thema is ‘Welzijn als basis: bouwen aan een b(l)oeiende samenleving’. Hierin gaat het om het vormgeven van de sociale basis, inclusief vrijwilligersorganisaties en eigen initiatieven van inwoners; en op de rol van professionals die laagdrempelige ondersteuning bieden, specifiek (buurt)opbouwwerkers. Marja Jager-Vreugdenhil: ‘De nadruk ligt op de informele netwerken op eigen initiatieven van bewoners. En vooral ook wat inwoners zelf willen en nodig hebben. Zo hebben we een leergemeenschap voor de samenwerking tussen ‘formeel en informeel’, oftewel vrijwilligers en professionals.’

Systemisch werken met jeugd

‘Systemisch werken met jeugd’ gaat over de samenwerking tussen ouders, scholen, jeugdhulpverleners en alle andere betrokkenen rond jeugdigen. Een mooi project in deze lijn is de leergemeenschap duurzame relaties, waarin professionals (hulpverleners, therapeuten, scheidingsadvocaten, verloskundigen enzovoort) samen leren hoe ze kunnen voorkomen dat kinderen schade oplopen door echtscheidingen. Marja Jager-Vreugdenhil: ‘Daar is vorige jaren een visie op ontwikkeld, en om in de praktijk met de visie te werken en de visie aan te scherpen, organiseren we een leergemeenschap. Ook hebben we vanuit de werkplaats een triageinstrument ontwikkeld voor het Zwolse relatie- en scheidingsteam. Ook zijn vanuit deze programmalijn de werkateliers voor de sociale wijkteams ontwikkeling, in samenwerking met Windesheim en Gemeente Zwolle. In de werkateliers oefenen wijkteamprofessionals samen hun basisattitude; dat is heel belangrijk omdat ze allemaal een andere professionele achtergrond hebben, en met deze werkateliers zorgen we voor een meer gemeenschappelijke taal en werkwijze. Deze werkateliers zijn ook in te zetten door andere sociale teams in de regio, zodat er één lijn in de attitude ontstaat. 

Verbindende gemeenschappen rond ouderen

Als onderdeel van het nieuwe werkplaatsprogramma ‘Ondersteuning Thuiswonende Ouderen’ (‘WOTO’) is deze nieuwe lijn ingericht, waarin docent-onderzoekers vanuit drie opleidingen samenwerken: social work, theologie en verpleegkunde. Zij richten zich op het meeontwikkelen en onderzoeken van samenredzaamheid in wijken, met specifiek oog voor religieuze factoren. Daarbij hoort ook een onderzoek naar bestaande (religieuze) leefgemeenschappen: wat kunnen de vele nieuwe leef-of woongemeenschappen die momenteel overal gevormd worden van hun ervaringen leren?

Langdurige zorg thuis en zingeving

Deze nieuwe lijn wordt met de opleiding verpleegkunde vormgegeven en gaat om de vraag hoe de zorg voor ouderen thuis op zo’n manier vormkrijgen dat zij daardoor daadwerkelijk een waardevol en zinvol leven ervaren. Daarbij gaat het om de belangrijke rol van zingeving, het sociale netwerk en het samenspel tussen formele en informele zorg.

Werkplaats Sociaal Domein Regio Zwolle publiceerde in 2022 het boek ‘Nederland participatieland’ met daarin een overzicht van de opbrengsten van de werkplaats in de eerdere jaren. 

Deelnemende gemeenten

WSD Regio Zwolle is een open netwerkorganisatie. De activiteiten van de werkplaats vinden plaats in de gemeenten Hardenberg, Ommen, Raalte, Dalfsen, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Staphorst, Kampen, Meppel, Westerveld, Deventer, Oldenbroek, Elburg, Winterswijk, Oost Gelre, Oldebroek, Epe, Barneveld en Zwolle.

Contact:
Marja Jager-Vreugdenhil, Lectoraat Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Hogeschool Viaa
Tel - 06 12 94 16 52
E-mail - m.jager@viaa.nl
Lees meer informatie op de website van Viaa.