In de tuin werken

Op vakantie in je eigen straat

De Vakantiestraat is een (burger)initiatief om de sociale cohesie in een straat te verbeteren door middel van het organiseren van activiteiten die toegankelijk zijn voor alle leeftijden. Je kunt denken aan verschillende activiteiten die inwoners samen kunnen doen om te spelen, bewegen of gewoon samen te zijn.  

Hoe zet je een Vakantiestraat op?  

Om een Vakantiestraat op te zetten, moeten veel contacten gelegd worden met sleutelfiguren in de wijk, zoals initiatiefrijke inwoners, de wijkmanager, buurtcommissie, kerken en professionals van een sociaal wijkteam of welzijnsorganisatie. De randvoorwaarden voor succes zijn het organiseren van activiteiten en het creëren van een gezellige sfeer in de straat. Vanuit het initiatief zijn tips voor het plannen van activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen en het betrekken van alle buurtbewoners. Het is belangrijk om een goede klik tussen jongeren te hebben, een ongedwongen sfeer te creëren en onderlinge banden te versterken. Ten slotte is er aandacht voor de ruimtelijke ordening van de straat en hoe deze kan worden aangepast om een ontmoetingsplek te creëren. Een straatbewoner die een Vakantiestraat wil opzetten, kan indien gewenst hulp krijgen via de website van dit initiatief (www.devakantiestraat.nl). Ook zijn er allerlei ideeën beschikbaar voor het uitnodigen van straatgenoten.

Methodebeschrijving 

Hogeschool Viaa heeft de methode beschreven hoe een Vakantiestraat op te zetten.