Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid draagt bij aan het beter benutten van de ervaringskennis van cliënten. Hoe kunnen zorg- en hulpverleningsorganisaties ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning met succes inzetten? Dat kost tijd en vereist helderheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden, zonder daarbij de eigenheid van ervaringsdeskundigen uit het oog te verliezen.

In dit themadossier lees je meer over hoe samen te werken met ervaringsdeskundigen, wat dit oplevert en wat daarin werkt. De partners waarmee de Werkplaatsen binnen dit thema samenwerken zijn Movisie, Trimbos instituut, NJi, VNG, Vilans, Divosa en NCJ. 

Nieuws en agenda

Agenda
17 maart 2022 Evenement: Landelijke Werkplaats 2022

Bestaanszekerheid: van praten naar doen

Hoe het sociaal domein kan werken aan bestaanszekerheid voor iedereen

Lees verder over Evenement: Landelijke Werkplaats 2022
huisjes op geld
Nieuws 09 december 2021

In het werkveld wordt reeds volop gewerkt met ervaringsdeskundigen. Om toekomstige sociaal professionals hierop voor

Lees verder over ‘Denken vanuit drie bronnen van kennis komt het vak ten goede’
drie handen met drie puzzelstukjes die in elkaar passen
Nieuws 08 juli 2020

Samenwerken met ervaringsdeskundigen heeft de afgelopen decennia een vlucht genomen. Iets wat ik alleen maar

Lees verder over Zes valkuilen bij het nadenken over ervaringsdeskundigheid
Valkuilen ervaringsdeskundigheid