Sociaal werk

Noord-Brabant Fontys

De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys is verbonden aan het lectoraat Sociale Veerkracht van Fontys Hogeschool Sociale Studies.

‘Het doel van onze activiteiten is het creëren van maatschappelijke inclusie en deze verduurzamen. Dit betekent dat we ook aandacht hebben voor het  integreren van lectoraatsactiviteiten met onze reguliere onderwijsprogramma’s’ - Dana Feringa, Associate Lector Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys

Dana Feringa: ‘Sociale Veerkracht gaat over de flexibiliteit en wendbaarheid van individuen, groepen en organisaties. Dit is afhankelijk van persoonlijke kenmerken, maar ook beschikbare hulpbronnen. Wanneer dit laatste ontbreekt, kan het lastig zijn om in moeilijke tijden op te veren en flexibel en wendbaar door te gaan. Vanuit het lectoraat kijken we naar dat mechanisme, gericht op (groepen) mensen die zich vaak tijdelijk, maar soms ook permanent in een kwetsbare situatie bevinden.’

De komende drie jaar richt de Werkplaats zich op de onderstaande drie themalijnen:

  1. Community development  
  2. Integraal samenwerken
  3. Meervoudige reflexie

Community development

Een voorbeeld van community development zijn de sharing communities, waarin de nadruk ligt op het initiëren van maatschappelijke veranderingen. In het verlengde daarvan organiseert de Werkplaats bijvoorbeeld, iedere vijfde week van het kwartaal, de Week van de Verbinding. Dana Feringa: ‘Sociaal werkers zijn de bruggenbouwers in het sociaal domein. Het is belangrijk om daar als opleiders een rol in te vervullen. De Week van de Verbinding valt in week vijf en dat is bij ons een onderwijsvrije week. Die leent zich dus goed voor extra curriculaire activiteiten en kan mooi geïntegreerd worden in het onderwijsprogramma. In deze week komen burgers, professionals, studenten en docenten samen in de publieke ruimte om deel te nemen aan een activiteit. Aan dit eerste contact wordt vervolgens een vervolg gegeven, zodat er duurzaam contact tot stand kan komen..’

Integraal samenwerken

‘De afgelopen jaren is het integraal werken met spelers uit informele netwerken onderbelicht gebleven. Integraal werken tussen professionals onderling blijkt vaak al een hele uitdaging, maar samenwerking tussen professionals, burgers/cliënten, naasten, civiel society of sociale netwerken wordt vaak als nog uitdagender ervaren door betrokkenen.’

Meervoudige reflexie

‘De themalijn meervoudige reflexie zit verweven in al ons werk. In een tijdgewricht waarin van burgers wordt gevraagd om voor zichzelf en elkaar te zorgen en professionals hen hierbij ondersteunen is het niet langer aan één van deze betrokkenen om te bepalen wat het goede is en of het goede goed genoeg wordt uitgevoerd. We zorgen ervoor dat we vraagstukken vanuit meerdere perspectieven bekijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan naasten van mensen met een psychiatrische aandoening. In theorie zouden deze naasten betrokken moeten zijn bij behandeltrajecten, maar in de praktijk komt dit moeizaam op gang terwijl juist zij over veel kennis en ervaring beschikken in relatie tot de client. Om het samenspel tussen formele en informele zorg (meer) te laten ontstaan organiseren we bijvoorbeeld bijeenkomsten met allerlei verschillende partners. Het eerste doel is kennisuitwisseling om vervolgens de hiaten in kaart te brengen en dit met elkaar te blijven doen binnen een duurzaam netwerk.’    

Samenwerken om impact te maken

‘Ons consortium is de afgelopen periode enorm uitgebreid. Alle 21 gemeenten nemen structureel deel, verschillende welzijns- en jeugdorganisaties, ggz-partners, maar ook naasten stichtingen en fora. Verder zijn we met Mkb’s gaan samenwerken en staan we op het punt om te gaan samenwerken met verschillende mbo-opleidingen. Wij geloven erin dat deze samenwerkingen van essentieel belang zijn om impact te maken.’

Deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten aan de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys zijn Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre.

Contact
Maja Ročak, Lectoraat Sociale Veerkracht van de Hogeschool Fontys Noord-Brabant
Tel: 0885088277
E-mail: maja.rocak@fontys.nl
 

Lees meer informatie op de website van Fontys.

Magazine 'Op afstand nabij'
De 15 Werkplaatsen Sociaal Domein leverden allemaal een bijdrage aan het magazine 'Op afstand nabij' dat in het voorjaar van 2021 verscheen. Thema was de impact van de coronacrisis op het sociaal domein. Welke inzichten deden zij op? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Lees de bijdragen.