Inclusie

Gemeente Eindhoven zet zich in voor inclusieve participatie van LVB'ers in de gemeentelijke participatietrajecten

De gemeente Eindhoven, in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys, onderzoekt samen met ervaringsdeskundigen de mogelijkheden om het participatieproces inclusiever te maken. Het is van essentieel belang dat het besluitvormingsproces van gemeenten toegankelijk is voor iedereen, inclusief diegenen met een licht verstandelijke beperking (LVB), een doelgroep die volgens het SCP zo’n 6,5% van de Nederlandse bevolking omvat. 

Jaarlijks vinden er in Eindhoven tussen de 75 en 125 participatietrajecten plaats. Momenteel is er geen specifieke aandacht voor LVB'ers in deze processen, wat de toegankelijkheid voor hen mogelijk beperkt. Om dit te onderzoeken, wordt er nauw samengewerkt met afgestudeerde ervaringsdeskundigen van de Fontysopleiding ‘Ik Deel Mijn Ervaring’. LVB’ers leren binnen deze opleiding welke ervaringen belangrijk zijn geweest voor hen en hoe ze deze kunnen delen. Na voltooiing van de opleiding zijn deze studenten in staat anderen met hun ervaringskennis te ondersteunen.

Doel van het onderzoek is om aanbevelingen te formuleren met betrekking tot de participatie van LVB'ers. Er wordt dan ook nauw samengewerkt met regionale experts en belangenbehartigers met kennis van (politieke) participatie onder LVB’ers. Op die manier worden onderwijs, onderzoek en praktijk dichter bij elkaar gebracht t.b.v. de inclusiviteit van LVB’ers in politieke participatie.

De bevindingen uit dit traject kunnen op brede schaal gedeeld worden en zijn van essentieel belang voor gemeenten die zich inzetten voor het bevorderen van inclusiviteit in hun participatieprocessen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arno Kierkels, a.kierkels@fontys.nl.