De Werkplaatsen Sociaal Domein bepalen samen met regionale partners en netwerken de regionale agenda voor kennisontwikkeling op het sociale domein voor de periode 2016 tot en met 2018. Ze werken met gemeenten als medetrekkers aan onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondersteuning om antwoord te bieden op regionale vraagstukken in het brede sociale domein. Lees verder.

 

De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving is gericht op nabij sociaal werk. De decentralisaties op het gebied van jeugd, participatie en maatschappelijke ondersteuning hebben immers als...
Uitgangspunt van de activiteiten is het verbeteren van de ondersteuning en zorg voor de (kwetsbare) burger en het realiseren van zo effectief mogelijke dienstverlening. Goede samenwerking in de stad...
De focus van de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland wordt vertolkt door de dimensies van het klantenperspectief: Dimensies klantenperspectief: Inclusie Eigen regievoering/eigen kracht: Als...
In 2015 heeft Staatssecretaris van Rijn het besluit genomen om de Wmo-werkplaatsen te verbreden naar regionale kennisnetwerken voor het sociale domein. De Wmo Werkplaats Friesland ( 2014-2015) is...
‘Vanuit de Werkplaats willen we een bijdrage leveren aan het daadwerkelijk gaan samenwerken met het informele netwerk. Ik hoop dat we daar met onze onderzoeken een impuls aan kunnen geven’ – Wim...
De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland is de dragende partner van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland. In het Platform is een aantal andere kennisnetwerken en partners verenigd en...
Door de bestuurlijke, financiële en inhoudelijke veranderingen op de terreinen van zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugdzorg, is het noodzakelijk de kennisontwikkeling en professionalisering in...
Uitgangspunt voor elk van de activiteiten is het perspectief van de burger in zijn situatie. De burger daadwerkelijk begrijpen en als professional het eigen referentiekader durven loslaten om aan te...
De Werkplaats Sociaal Domein Noord is een regionaal kennisnetwerk waarin de Hanzehogeschool Groningen/lectoraat Rehabilitatie, gemeenten, organisaties en beroepsbeoefenaren samenwerken aan onderzoek...
In de Werkplaats Sociaal Domein Noord Brabant Avans maken we ons sterk voor professionals die competent zijn op het gebied van sociale technologie. De werkplaats richt zich op gezamenlijk leren in...
In de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys werken diverse welzijns-, zorgorganisaties, gemeentes en andere onderwijsinstellingen samen met het lectoraat van Fontys Hogeschool Social...
De werkplaats Sociaal Domein Twente is een kennisnetwerk dat staat voor het versterken van een samenleving waar iedereen ertoe doet en een optimale zelfredzaamheid en kwaliteit van leven kent. Hier...

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief