De Werkplaatsen Sociaal Domein bepalen samen met regionale partners en netwerken de regionale agenda voor kennisontwikkeling op het sociale domein voor de periode 2016 tot en met 2018. Ze werken met gemeenten als medetrekkers aan onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondersteuning om antwoord te bieden op regionale vraagstukken in het brede sociale domein. Lees verder.

 

De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving is gericht op nabij sociaal werk. De decentralisaties op het gebied van jeugd, participatie en maatschappelijke ondersteuning hebben immers als...
Uitgangspunt van de activiteiten is het verbeteren van de ondersteuning en zorg voor de (kwetsbare) burger en het realiseren van zo effectief mogelijke dienstverlening. Goede samenwerking in de stad...
De focus van de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland wordt vertolkt door de dimensies van het klantenperspectief: Dimensies klantenperspectief: Inclusie Eigen regievoering/eigen kracht: Als...
In 2015 heeft Staatssecretaris van Rijn het besluit genomen om de Wmo-werkplaatsen te verbreden naar regionale kennisnetwerken voor het sociale domein. De Wmo Werkplaats Friesland ( 2014-2015) is...
De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland is de dragende partner van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland. In het Platform is een aantal andere kennisnetwerken en partners verenigd en...
Door de bestuurlijke, financiële en inhoudelijke veranderingen op de terreinen van zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugdzorg, is het noodzakelijk de kennisontwikkeling en professionalisering in...
Uitgangspunt voor elk van de activiteiten is het perspectief van de burger in zijn situatie. De burger daadwerkelijk begrijpen en als professional het eigen referentiekader durven loslaten om aan te...
De Werkplaats Sociaal Domein Noord is een regionaal kennisnetwerk waarin de Hanzehogeschool Groningen/lectoraat Rehabilitatie, gemeenten, organisaties en beroepsbeoefenaren samenwerken aan onderzoek...
In de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant werken diverse welzijns-, zorgorganisaties, gemeentes en andere onderwijsinstellingen samen. De werkplaats richt zich op praktijkonderzoek,...
In de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys werken diverse welzijns-, zorgorganisaties, gemeentes en andere onderwijsinstellingen samen met het lectoraat van Fontys Hogeschool Social...
De werkplaats Sociaal Domein Twente is een kennisnetwerk dat staat voor het versterken van een samenleving waar iedereen ertoe doet en een optimale zelfredzaamheid en kwaliteit van leven kent. Hier...
Met de decentralisaties in het sociaal domein wil de overheid ruimte maken voor meer zelfredzaamheid in de samenleving. Er is vanaf 2015 veel tijd geïnvesteerd in het opzetten van nieuwe lokale...

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief