Sociale technologie

Noord-Brabant Avans

‘In de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans maken we ons sterk voor professionals die competent zijn op het gebied van sociale technologie’, aldus Christa Nieuwboer. ‘De Werkplaats richt zich op gezamenlijk leren in netwerken, waarin welzijns- en zorgorganisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen deelnemen. We zijn gezamenlijk op zoek naar manieren om burgers in kwetsbare situaties te ondersteunen met sociale technologie.’

‘Mensgerichte technologie kán sociaal worden ingezet’ - Christa Nieuwboer, lector Jeugd, Gezin en Samenleving Avans Hogeschool

Digisociale werkelijkheid

‘We leven in een digisociale werkelijkheid: in de eigen buurt, net zo goed als ook op het internet. Technologie is overal en wordt steeds breder toegepast, ook in zorg en welzijn. Dat biedt kansen: mensgerichte technologie kán sociaal worden ingezet. Net zo goed zijn er dilemma’s en ethische vragen. Je kunt de mogelijkheden van technologie in zorg en welzijn alleen leren kennen door te experimenteren in de praktijk. Hoe doe je dat veilig, vooral met mensen die kwetsbaar zijn? Kinderen in het ziekenhuis gaven bijvoorbeeld aan dat zij graag via een robot in de klas zijn, als ze zelf maar niet zichtbaar zijn.’

Vijf lectoraten

De activiteiten van de Werkplaats Sociaal Domein Noord Brabant Avans worden uitgevoerd door vijf lectoraten: Digitalisering en Veiligheid, Integrale Veiligheid, Active Aging en Jeugd, Gezin & Samenleving en Moeilijk Bereikbare Groepen.

In de Werkplaats Sociaal Domein leren we samen bijvoorbeeld:

 • Hoe robotica wordt ingezet in zorg- en verpleeginstellingen en welke gebruikerservaringen en ethische dilemma’s dit oproept
 • Hoe professionals betekenisvolle verbindingen met ouders en jeugd kunnen aangaan door de inzet van Virtual Reality
 • Hoe professionals en burgers samen kunnen leren wat de voor- en nadelen zijn van digitale veiligheid door middel van een nieuw digisociaal Veiligheidslab (met o.a. bodycams, dashcams, digitale deurspionnetjes, drones) dat de komende jaren ontwikkeld wordt
 • … en nog veel meer, zoals te zien, ervaren en oefenen is in de GET-labs in Breda en Den Bosch

Daarnaast leert de Werkplaats ook steeds beter hoe leernetwerken functioneren.

Thema’s

Met de partners in de regio heeft de Werkplaats Noord-Brabant Avans een kennisagenda opgesteld voor de periode 2020-2022. Hierdoor is er verbreed draagvlak ontstaan in de driehoek gemeenten/veiligheidsregio’s, onderwijs-en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

De kennisagenda van de Werkplaats voor 2020-2022 betreft de volgende transformatievraagstukken:

 • Digisociale basis (inclusie en sociale veiligheid)
 • Toegang tot zorg en welzijn en sociale veiligheid door sociale technologie
 • Includerende technologie bij kwetsbaarheid
 • Transformeren door lerende netwerken

Zowel professionals in zorg- en welzijnsorganisaties als aankomend professionals (studenten) kunnen aansluiten bij onze activiteiten:

De werkplaats voert binnen de subsidie de volgende activiteiten uit:

 • Doorontwikkelen regionale kennisagenda en versterken van de kennisinfrastructuur
 • Lerende Netwerken
 • Kennisdisseminatie

Naast regionale kennisdeling en – vermeerdering draagt de Werkplaats ook bij aan kennis bij de landelijke Werkplaatsen Sociaal Domein.

Christa Nieuwboer: ‘Over drie jaar hebben sociale professionals met elkaar in de Werkplaats geleerd hoe technologie benut kan worden, zodat mensen niet kwetsbaarder worden dóór technologie en kwetsbare mensen juist beter af zijn met de inzet van technologie. De toegevoegde waarde van de Werkplaats is om aan de slag te gaan in thematisch lerende netwerken. Onderwijs, onderzoek en werkveld werken nauw samen in concrete, korte challenges van ongeveer vijf à zes maanden. Zo onderzoeken we met verschillende werkveldpartners het potentieel van een Virtual Reality training voor een betere alliantie tussen hulpverleners en hulpvragers. Daarnaast wordt gezamenlijk verdieping gezocht op bovenstaande thema’s.’

Deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten aan de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans zijn Den Bosch, Etten-Leur en Breda.

Contact
Henk Spies, Avans Hogeschool
Tel: 06-54325365
E-mail: hj.spies@avans.nl
 

Lees meer informatie op de website van Avans Hogeschool.

Magazine 'Op afstand nabij'
De 15 Werkplaatsen Sociaal Domein leverden allemaal een bijdrage aan het magazine 'Op afstand nabij' dat in het voorjaar van 2021 verscheen. Thema was de impact van de coronacrisis op het sociaal domein. Welke inzichten deden zij op? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Lees de bijdragen.