Homepage

Twente

De Werkplaats Sociaal Domein Twente is verbonden aan het lectoraat Social Work en deels het lectoraat Technology Health & Care van de Hogeschool Saxion. 

Binnen de Werkplaats Sociaal Domein Twente staan moderne sociale vakmensen als ‘drager van de transformatie’ centraal. Een brede verzameling aan professionals die sociaal werken en hierin dichtbij de burgers staan, interprofessioneel werken, inclusief handelen en bewust en kritische keuzes maken op basis van wetenschappelijke inzichten in samenspel met inwoners, professionals en beleidsmakers.

Successen van de Werkplaats Sociaal Domein Twente
Bekijk onderstaande film en krijg meer informatie over de resultaten van de Werkplaats Sociaal Domein in de periode 2019-2022. De films van de vier projecten die in de film worden uitgelicht zijn ook apart te bekijken: Toekomstplannen jongvolwassenen, Armoede in de klas, Bestrijden eenzaamheid en Samenwerking social workers en ervaringsdeskundigen. Bekijk de vier films.

Modern sociaal vakmanschap

De Werkplaats werkt aan modern sociaal vakmanschap aan de hand van concrete vraagstukken uit het werkveld rondom de thema’s: Armoede & schulden, Personen met verward gedrag en psychische problematiek en Eenzaamheid. In lijn met de speerpunten van regio Twente, besteden we binnen thema’s aandacht aan met ICT verrijkte formele en informele sociale samenwerkingsrelaties, ervaringsdeskundigheid en collectief werken. 

Door de Werkplaats hebben partners uit het werkveld, onderwijs en onderzoekers de ruimte om met elkaar op te trekken en van elkaar te leren rondom belangrijke gemeenschappelijke vraagstukken. Daardoor beogen we bij te dragen aan structurele veranderingen of verbeteringen in de regio. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn het draaiboek Sparen voor ouders, inspiratiebijeenkomsten/podcasts rondom eenzaamheid en het ophalen van ervaringen met de Toekomstplannen. 

Kenniscafés
De Werkplaats Sociaal Domein Twente organiseert meerdere malen per jaar een kenniscafé rondom interessante thema's waar zij aan werkt. Input voor inhoudelijke onderwerpen komt vanuit de partners en vormt de basis voor het organiseren van een inspirerende bijeenkomst. Lees meer over de kenniscafés.

Sparen aan huis

Medewerkers van Saxion en Alifa Welzijn ontwikkelden in de Werkplaats een draaiboek genaamd Sparen voor ouders met een laag inkomen die een start willen maken met de financiële opvoeding van kinderen. De werkwijze is deels gebaseerd op de methode ‘Spel aan huis’, die in 2018 is erkend als ‘goed onderbouwd’ door de Erkenningscommissie Interventies van de databank Effectieve jeugdinterventies. Stagiaires van de opleiding Social Work bezoeken het gezin wekelijks. Tijdens het bezoek krijgt het kind zakgeld, dat door de Rabobank beschikbaar wordt gesteld. Na afloop opent het kind een spaarrekening bij de bank waarbij het ook nog een aantal goodies krijgt. De werkplaats begeleidt dit met onderzoek. 

‘In Twente goat wie met mekoar vedan!’

In samenwerking met partijen als Manna Liberein, VWS, provincie Overijssel, Twentse gemeenten en Wijklink organiseert Werkplaats Sociaal Domein Twente regionale inspiratiebijeenkomsten/podcasts rondom eenzaamheid voor professionals, Twentse gemeenten en andere belanghebbenden. Hierin worden goede voorbeelden worden getoond van hoe in Twente de eenzaamheid wordt bestreden, bijvoorbeeld met betrekking tot het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid voor verschillende doelgroepen. Ook identificeerden we samen met professionals en ervaringsdeskundigen activiteiten waarin we vanuit de werkplaats van betekenis kunnen zijn bij de aanpak van eenzaamheid. De werkplaats doet bijvoorbeeld onderzoek naar wat professionals signaleren aan gevoelens van eenzaamheid in hun werkveld, hoe zij daar mee omgaan en wat zij nodig hebben.  

Toekomstplannen voor jongvolwassenen in de regio Hengelo

Onderzoekers/ docenten van Saxion en Gemeente Hengelo monitorden de ervaringen van professionals werkzaam bij verschillende zorg, en welzijnsinstellingen in het werken met de Toekomstplannen. Ook vanuit Ixta Noa, een andere partner binnen de werkplaats, werd meegewerkt en gedacht vanuit ervaringsdeskundigheid. Lees meer over het Toekomstplannen voor jongvolwassenen regio Hengelo op de website van 16-27

Deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten aan de Werkplaats Sociaal Domein Twente zijn Hengelo, Enschede en Haaksbergen.

Contact
Lian Mannessen, Hogeschool Saxion
E-mail: wsdt@saxion.nl
Telefoon: 06-57496720

Lees meer over de Werkplaats Sociaal Domein Twente op de website van Hogeschool Saxion

Magazine 'Op afstand nabij'
De 15 Werkplaatsen Sociaal Domein leverden allemaal een bijdrage aan het magazine 'Op afstand nabij' dat in het voorjaar van 2021 verscheen. Thema was de impact van de coronacrisis op het sociaal domein. Welke inzichten deden zij op? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Lees de bijdragen.