Kenniscafe Twente

Terugblik: kenniscafé Digitaal Duidelijk

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd en het lijkt er niet op dat daar op korte termijn verandering in komt. Wat betekent de toenemende digitalisering van de samenleving voor deze mensen? En komt er misschien nog een groep bij, die wel kan lezen en schrijven, maar niet met de computer en de mobiele telefoon kan omgaan? Over dat onderwerp organiseerde de Werkplaats Sociaal Domein Twente op 15 mei een goed bezocht kenniscafé in het gemeentehuis van Losser.

Er hadden zich 55 belangstellenden aangemeld, en die waren er ook allemaal. Onder hen veel vrijwilligers, maar ook beleidsmedewerkers, sociaal werkers en medewerkers van bibliotheken. 

De aftrap vond plaats door Lilian Boerkamp. Zij doet aan de Universiteit Twente promotieonderzoek naar digitale inclusie van mensen in armoede. Het uiteindelijke doel is een interventie of een instrument te ontwikkelen om die inclusie te bevorderen. Ze presenteerde de resultaten van een serie interviews die zij had met professionals die met mensen in armoede werken. Enkele opvallende uitspraken: “Het is wéér iets om hulp bij te moeten vragen” en “Wanneer je geldzorgen ervaart, is het verbeteren van je digitale vaardigheden niet je prioriteit”. 

Vervolgens konden deelnemers kiezen uit één langere workshop door Geesje Tomassen of twee korte workshops. Geesje is verbonden aan de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. In een interactieve workshop reikte ze de deelnemers een instrument aan om websites op toegankelijkheid voor laaggeletterde mensen te controleren. Vervolgens liet ze de mensen hun eigen website langs die digitale meetlat leggen. 

Bezoekers die kozen voor twee korte workshops kregen de verhalen van drie ervaringsdeskundigen van de stichting A-B-C te horen. Hoe verschillend hun ervaringen ook waren, een gemene deler was wel dat ze pas voor hun laaggeletterdheid uitkwamen toen ze echt helemaal vastgelopen waren. Daarnaast viel op hoe veel loopbaanmogelijkheden ze voorbij hadden laten gaan om vooral maar niet uit te hoeven komen voor hun moeite met lezen en schrijven. Hoewel ze inmiddels konden lezen en schrijven, boezemde de digitale wereld ze nog steeds angst in. Vooral de angst om iets verkeerd in te vullen of slachtoffer te worden van cyberfraude viel op.

In de andere workshop lieten Dorine Müller van Fundament Losser en Bas Swaters van de gemeente Losser zien hoe men in Losser werkt aan digitale inclusie. Bas vertelde over de Direct Duidelijk-campagne moet leiden tot begrijpelijker taalgebruik in brieven en beschikkingen van de gemeente. Bas liet in een grafiek mooi zien hoe groot het verschil is tussen het taalniveau dat teksten van gemeenten vereisen en het niveau dat mensen feitelijk beheersen. Een vraag die wel bleef hangen is wat te doen voor de circa 20% die A2-niveau of lager heeft, terwijl Direct Duidelijk streeft naar teksten op B1-niveau. Dorine liet zien hoe Fundament (en in het algemeen bibliotheken in Nederland) werken aan het bevorderen van digitale vaardigheden en het ondersteunen van mensen die er niet in slagen om zich die vaardigheden eigen te maken.

Al met al een geslaagde middag met tevreden bezoekers.