Regionale broedplaatsen voor onderzoek en praktijkleren

De Werkplaatsen Sociaal Domein vervullen al vele jaren een waardevolle functie op het regionale niveau. Het zijn broedplaatsen waar we met elkaar leren en samen oplossingen aandragen voor lokale uitdagingen. Het nest is gebouwd door een collectief van regionale partners. De gelegde eieren zijn van waarde voor de eigen regio. Maar de Werkplaatsen hebben ook veel te bieden voor andere regio’s en voor landelijke kennispartners.

Voor de Werkplaatsen staat het belang van de regionale leer- en kennisontwikkeling voorop: de praktijk vooruit helpen met kennis. In een position paper leest u over de missie, de kracht en de werkwijze van de Werkplaatsen Sociaal Domein.

Nieuws

15 mei 2018
Wat is er nodig vanuit beleid, organisaties en op de werkvloer om het samenspel tussen mensen met een... Lees verder
24 april 2018
Jhoy Dassen en Jerôme van Dongen zijn als onderzoeker betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd. Zij... Lees verder
23 maart 2018
De Hogeschool Inholland heeft besloten om het lectoraat Maatschappelijk Werk per 2018 te beëindigen en het lectoraat... Lees verder

Wat zijn de Werkplaatsen?

Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van de transities: maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd. Uniek aan de Werkplaatsen Sociaal Domein is het samenspel tussen vorm, relatie en inhoud. Dit animatiefilmpje maakt duidelijk hoe dit in de praktijk werkt.

Deze stripcolleges geven op beeldende wijze zicht op de veranderingen in het sociaal domein in Nederland en de gevolgen daarvan voor de professional in zorg en welzijn.
Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool en de gemeente ‘s-Hertogenbosch ontwikkelden een...
Voorjaar 2016 benaderden de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen de Werkplaats Sociaal Domein Friesland met de...

Samenspel vorm, relatie en inhoud

Uniek aan de Werkplaatsen Sociaal Domein is het samenspel tussen vorm, relatie en inhoud. Dit animatiefilmpje maakt duidelijk hoe dit in de praktijk werkt.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief