Jaarsymposium De waarde van werken in het sociaal domein

Op het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein staan dit najaar de sociaal professionals in de schijnwerpers. Zij zijn van onschatbare waarde, professionals zijn tenslotte de dragers van de transformatie. In de praktijk betekent dit dat er veel van hen wordt verwacht. Ze moeten met iedereen samenwerken: van de wijkagent tot specialistische hulpverleners tot de jeugdbescherming en het buurtteam sociaal. Hoe gaan professionals hiermee om, zonder hun identiteit uit het oog te verliezen? 

In de ochtend krijg je de mogelijkheid om in een klein gezelschap een praktijk van een Werkplaats te bezoeken. In de middag is er met een groter publiek het jaarlijkse symposium met een lezing, drie leerbijeenkomsten en een gesprek tussen professionals over het samenspel waar zij dagelijks mee te maken krijgen. Doe mee in de praktijk van de sociaal professional en werk zo samen aan de professionaliteit in het sociaal domein.

Nieuws

10 oktober 2019
Het ‘gewone leven’ krijgt een prominente plaats in het denken over beleid en uitvoering na de transitie. Daar in de... Lees verder
19 juli 2019
Een cursus waardoor leerkrachten in Twente armoede in de klas kunnen herkennen en bespreken. Een bewegingsprogramma... Lees verder
11 juli 2019
Professionaliteit in samenspel Op het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein staan dit najaar de... Lees verder

Wat zijn de Werkplaatsen?

Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van de transities: maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd. Uniek aan de Werkplaatsen Sociaal Domein is het samenspel tussen vorm, relatie en inhoud.

Deze stripcolleges geven op beeldende wijze zicht op de veranderingen in het sociaal domein in Nederland en de gevolgen daarvan voor de professional in zorg en welzijn.
Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool en de gemeente ‘s-Hertogenbosch ontwikkelden een...
Deze Verhalenbundel van de Werkplaats Sociaal Domein Friesland biedt een kijkje achter de schermen van de projecten...

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief