Homepage

We onderzoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe aanpakken voor het sociaal domein

Waar we aan werken

De 15 regionale Werkplaatsen Sociaal Domein zijn verspreid over heel Nederland. Elke Werkplaats bestaat uit een samenwerkingsverband tussen hogescholen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en vaak ook cliëntenorganisaties en kennisinstellingen. Samen bepalen en voeren zij een regionale kennis- en ontwikkelagenda uit om vraagstukken in het sociale domein te verbeteren. Elke agenda heeft zijn eigen regionale karakter en kleur. Naast de regionale agenda werken de Werkplaatsen gezamenlijk aan een aantal landelijke thema’s.

Uitgelicht

Nieuws, bijeenkomsten of producten die we graag extra onder de aandacht willen brengen.
Publicatie

Wat is er nodig om aan bestaanszekerheid te werken in de sociale basis? En hoe

Lees verder over Werken aan bestaanszekerheid
Image
mensenmassa
Nieuws 05 april 2022

Herstel van bestaanszekerheid, meer kansengelijkheid, gezonder leven gemakkelijker maken: het sociaal domein staat voor een

Lees verder over Bestaanszekerheid: van praten naar doen
Image
Landeijke Werkplaats tafel

Nieuws en agenda

Hier vind je het laatste nieuws en informatie over bijeenkomsten die wij organiseren.
Agenda
12 oktober 2022 Openbare les over de invloed van de samenleving op veerkrachtige gezinnen

De associate lector Familie en Veerkracht van lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg van Hogeschool

Lees verder over Openbare les over de invloed van de samenleving op veerkrachtige gezinnen
Image
Gezinnen
Agenda
07 juli 2022 Actualiteitencollege JouwZorg: samen beslissen in de JeugdzorgPlus

In de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) is de tendens gaande om gedwongen behandelingen steeds minder nodig

Lees verder over Actualiteitencollege JouwZorg: samen beslissen in de JeugdzorgPlus
Image
Jongeren
Agenda
30 juni 2022 Meerwaarde van lerende netwerken en interprofessioneel samenwerken

Hoe kun je nu zichtbaar maken wat de samenwerking in een netwerk allemaal oplevert? Dát

Lees verder over Meerwaarde van lerende netwerken en interprofessioneel samenwerken
Image
Schaken