Werkplaatsen Sociaal Domein naar volgende fase

Het Ministerie van VWS en de VNG hebben akkoord gegeven voor de doorontwikkeling van de Werkplaatsen Sociaal Domein na 2018. In een brief aan de Werkplaatsen benoemen zij de meerwaarde van de Werkplaatsen: ‘De meerwaarde van de Werkplaatsen Sociaal Domein is dat zij, vanuit de lokale/regionale context, met relevante partners stappen zetten in het versterken van lerende uitvoeringspraktijk gericht op ondersteuning bij kwetsbaarheid.’

De komende periode zetten de Werkplaatsen Sociaal Domein in op nog meer regionale en landelijke verbinding en het professionaliseren van het gezamenlijke leerproces. Het Ministerie en de VNG vinden dit belangrijk want: ‘De Werkplaatsen Sociaal Domein vervullen een broedplaatsfunctie die partijen in staat stelt met elkaar verbeteringen in praktijk en beleid te onderzoeken, daarvan te leren en in de praktijk en het onderwijs te brengen.’

Nieuws

23 juli 2018
In het najaar van 2018 organiseert de VNG, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw voor de eerste... Lees verder
20 juli 2018
Hogeschool Inholland, partner en penvoerder van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland, heeft per 1 september... Lees verder
16 juli 2018
De handreiking ‘In verbinding met de wijk’ beschrijft in zes stappen hoe er binnen de aanpak WijKring invulling... Lees verder

Wat zijn de Werkplaatsen?

Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van de transities: maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd. Uniek aan de Werkplaatsen Sociaal Domein is het samenspel tussen vorm, relatie en inhoud. Dit animatiefilmpje maakt duidelijk hoe dit in de praktijk werkt.

Deze stripcolleges geven op beeldende wijze zicht op de veranderingen in het sociaal domein in Nederland en de gevolgen daarvan voor de professional in zorg en welzijn.
Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool en de gemeente ‘s-Hertogenbosch ontwikkelden een...
Wat is je rol nog als professional, als vrijwilligers het ‘echte’ werk overnemen? Mag je nog ‘gewoon helpen’? Wat...

Samenspel vorm, relatie en inhoud

Uniek aan de Werkplaatsen Sociaal Domein is het samenspel tussen vorm, relatie en inhoud. Dit animatiefilmpje maakt duidelijk hoe dit in de praktijk werkt.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief