Sociale basis

Sociale basis

Sociale basis is het geheel aan informele en formele diensten, voorzieningen en relaties in de leefomgeving van mensen die er aan bijdragen dat mensen tot hun recht komen en kunnen floreren. Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en inwoners buigen de Werkplaatsen Sociaal Domein zich over vragen als hoe je de sociale basis kunt versterken, wat verschillende partijen voor versterking van de sociale basis kunnen doen en hoe je de sociale basis kunt monitoren.

In dit themadossier lees je meer over de verschillende vraagstukken die leven rondom de sociale basis. Vilans, Movisie en het ministerie van VWS zijn de partners die met de Werkplaatsen binnen het thema Sociale basis samenwerken.

Nieuws en agenda

Nieuws 24 april 2023

Op donderdag 16 maart 2023 organiseerden Kenniscentrum Maatschappij en Recht (Hogeschool van Amsterdam) een bijeenkomst

Lees verder over Bijeenkomst rond rapport 'gewoon meedoen' is niet zo gewoon
Bijeenkomst
Nieuws 02 maart 2023

Op 14 februari vond er vanuit Netwerk 100 en de leerateliers ‘Veerkrachtig ouder worden’ een

Lees verder over Eerste bijeenkomst leerateliers 'Veerkrachtig Ouder Worden'
Oudere man in tuin
Agenda
02 maart 2023 Meer werk voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Samenwerking tussen sociale ondernemingen en reguliere werkgevers kan meer mensen met een afstand tot de

Lees verder over Meer werk voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt
werken in keuken
Nieuws 02 maart 2023

Op 2 februari vond het eerste leeratelier ‘Waardig werken en meedoen’ plaats. Deze leerateliers worden

Lees verder over Leeratelier Waardig werken en meedoen
samenwerken
Nieuws 29 november 2022

Op donderdag 10 november hield Erna Hooghiemstra, lector Sociale Innovatie bij Hogeschool Rotterdam, haar openbare

Lees verder over Openbare les ‘Renovatie van het Sociale’: een ontdekkingsreis
Openbare les Erna Hooghiemstra
Nieuws 04 oktober 2022


De Werkplaatsen Sociaal Domein hebben zich de afgelopen jaren als broedplaatsen voor praktijkleren en -onderzoek

Lees verder over Voorzitter Toby Witte: Gigantische uitdaging voor het sociaal domein
bewegende mensen vanaf boven gezien
Nieuws 23 juni 2022

Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad. Niet praten, maar doen. Het zijn twee van de uitkomsten van

Lees verder over Sociale basis op orde: minder praten, meer doen!
Sociale basis
Nieuws 09 februari 2022

Op 17 maart 2022 vindt online de Landelijke Werkplaats 2022 plaats. Waar onderwijs, sociaal professionals

Lees verder over Toby Witte: 'Bestaanszekerheid is actueler en urgenter dan ooit'
Illustratie van armoede en ongelijkheid
Nieuws 22 december 2021

Sociaal schaduwwerk verwijst naar activiteiten en vormen van ondersteuning die ontplooid worden door actieve bewoners

Lees verder over Erkenning van ‘nabije kennis’
Moeder en dochter op het strand
Nieuws 24 september 2021

Het lectoraat Active Ageing deed de afgelopen jaren interdisciplinair praktijkgericht sociaal wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek

Lees verder over Lectoraat Active Ageing 2013 - 2021: 'Niet alle oud is even oud'
oudere vrouw in de tuin aan het werk