Sociale basis

Sociale basis

Sociale basis is het geheel aan informele en formele diensten, voorzieningen en relaties in de leefomgeving van mensen die er aan bijdragen dat mensen tot hun recht komen en kunnen floreren. Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en inwoners buigen de Werkplaatsen Sociaal Domein zich over vragen als hoe je de sociale basis kunt versterken, wat verschillende partijen voor versterking van de sociale basis kunnen doen en hoe je de sociale basis kunt monitoren.

In dit themadossier lees je meer over de verschillende vraagstukken die leven rondom de sociale basis. Vilans, Movisie en het ministerie van VWS zijn de partners die met de Werkplaatsen binnen het thema Sociale basis samenwerken.

Nieuws en agenda

Agenda
28 september 2021 Uitnodiging online-actualiteitencollege 28 september 2021

Juist in deze coronatijden vinden wij het belangrijk om met elkaar in contact te blijven

Lees verder over Uitnodiging online-actualiteitencollege 28 september 2021
lachende kinderen met hun ouders op de glijbaan
Nieuws 24 september 2021

Het lectoraat Active Ageing deed de afgelopen jaren interdisciplinair praktijkgericht sociaal wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek

Lees verder over Lectoraat Active Ageing 2013 - 2021: 'Niet alle oud is even oud'
oudere vrouw in de tuin aan het werk
Nieuws 07 juni 2021

Aan het begin van de coronapandemie werden er volop initiatieven ondernomen door burgers, wijkbewoners en buurtgenoten om elkaar

Lees verder over Het bereik van solidariteit in coronatijd
Soep op de stoep