Sociale basis

Sociale basis

Sociale basis is het geheel aan informele en formele diensten, voorzieningen en relaties in de leefomgeving van mensen die er aan bijdragen dat mensen tot hun recht komen en kunnen floreren. Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en inwoners buigen de Werkplaatsen Sociaal Domein zich over vragen als hoe je de sociale basis kunt versterken, wat verschillende partijen voor versterking van de sociale basis kunnen doen en hoe je de sociale basis kunt monitoren.

In dit themadossier lees je meer over de verschillende vraagstukken die leven rondom de sociale basis. Vilans, Movisie en het ministerie van VWS zijn de partners die met de Werkplaatsen binnen het thema Sociale basis samenwerken.

Nieuws en agenda

Agenda
24 september 2021 Inspiratiebijeenkomst Betekenisvolle relaties: verbinding als medicijn

In deze inspiratiebijeenkomst staat verbinding centraal. Hoe bouw je aan betekenisvolle relaties en verbindingen met

Lees verder over Inspiratiebijeenkomst Betekenisvolle relaties: verbinding als medicijn
Sociaal netwerk abstract pinnetjes met touw
Nieuws 03 juni 2021

Juist toen iedereen thuis zat, gingen opbouwwerkers en jongerenwerkers door met verbindingen leggen en mensen

Lees verder over Fietsen en bellen: hoe opbouwwerkers werken als dorpsverbinders in Westerveld
Fietsen
Nieuws 06 mei 2021

Lector arbeidsparticipatie Louis Polstra maakte zich afgelopen voorjaar grote zorgen over de situatie in het

Lees verder over Sluiting dorpshuizen op noordelijk platteland is een kleine ramp
Platteland