Sociale basis

Sociale basis

Sociale basis is het geheel aan informele en formele diensten, voorzieningen en relaties in de leefomgeving van mensen die er aan bijdragen dat mensen tot hun recht komen en kunnen floreren. Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en inwoners buigen de Werkplaatsen Sociaal Domein zich over vragen als hoe je de sociale basis kunt versterken, wat verschillende partijen voor versterking van de sociale basis kunnen doen en hoe je de sociale basis kunt monitoren.

In dit themadossier lees je meer over de verschillende vraagstukken die leven rondom de sociale basis. Vilans, Movisie en het ministerie van VWS zijn de partners die met de Werkplaatsen binnen het thema Sociale basis samenwerken.

Nieuws en agenda

Nieuws 24 april 2023

Op donderdag 16 maart 2023 organiseerden Kenniscentrum Maatschappij en Recht (Hogeschool van Amsterdam) een bijeenkomst

Lees verder over Bijeenkomst rond rapport 'gewoon meedoen' is niet zo gewoon
Bijeenkomst
Agenda
02 maart 2023 Meer werk voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Samenwerking tussen sociale ondernemingen en reguliere werkgevers kan meer mensen met een afstand tot de

Lees verder over Meer werk voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt
werken in keuken
Nieuws 02 maart 2023

Op 2 februari vond het eerste leeratelier ‘Waardig werken en meedoen’ plaats. Deze leerateliers worden

Lees verder over Leeratelier Waardig werken en meedoen
samenwerken