werken in keuken

Meer werk voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Samenwerking tussen sociale ondernemingen en reguliere werkgevers kan meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk helpen. Onderzoekers Linda Bakker en Leendert de Bell over innovatie op de arbeidsmarkt.

De huidige spanning op de Nederlandse arbeidsmarkt is ongekend en neemt vooralsnog alleen maar verder toe. Volgens recente cijfers van het CBS zijn er momenteel 143 vacatures per 100 werklozen. De arbeidstekorten beperken zich niet langer tot de bekende sectoren zoals zorg, onderwijs, bouw en logistiek. In het tweede kwartaal van 2022 meldde UWV dat er inmiddels in alle beroepsgroepen sprake was van een tekort aan personeel.

Tegelijkertijd is er ook nog een groot onbenut potentieel van mensen die wel aan het werk willen, maar om verschillende redenen niet of moeilijk aan het werk komen. Dit zijn niet alleen de klassieke bijstandsgerechtigden, maar ook bijvoorbeeld jongeren zonder startkwalificatie, mensen met een lichamelijke of psychische beperking, mensen met een vluchtelingenachtergrond, ex-gedetineerden en ouderen. Het aantal langdurig werklozen, jongeren en statushouders dat moeilijk aan het werk kan komen, betreft volgens schattingen van de SER enkele honderdduizenden mensen.