samenwerken

Leeratelier Waardig werken en meedoen

Op 2 februari vond het eerste leeratelier ‘Waardig werken en meedoen’ plaats. Deze leerateliers worden georganiseerd door het kUS in samenwerking met Movisie en bieden professionals, beleidsmakers en andere geïnteresseerden de gelegenheid om op verschillende thema’s samen te leren en te ontwikkelen. De centrale doelstelling van de bijeenkomsten is het stimuleren van integrale samenwerking tussen de domeinen zorg & welzijn, en werk & inkomen. Onderliggende vragen waar we in de leerateliers aandacht aan besteden zijn: hoe breng je als gemeente of professional de menselijke maat terug in de dienstverlening? Hoe kunnen professionals effectief integraal samenwerken om zo de participatiemogelijkheden van inwoners duurzaam te vergroten? Hoe kunnen we op waardige manier de kansen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie vergroten? De leerateliers vinden elk kwartaal plaats. Wil je meer weten hierover, neem dan contact op via sandra.geelhoed@hu.nl .