Bijeenkomst

Tekort aan professionals in sociaal werk vraagt actie van alle partijen!

Terugblik inspiratiebijeenkomst

Op 10 februari jl. vond een bijeenkomst over het tekort aan professionals in het sociale domein plaats. Deze werd georganiseerd door het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). De bijdragen van Marcel Mathijssen van Sociaal Werk Nederland en Jan Willem Bruins van de Beroepsvereniging Professionals Sociaal Werk (BPSW) gaven een goede inkijk in hoe groot het tekort is en wat de oorzaken zijn. In de panelsessie met vertegenwoordigers van gemeente, beroepspraktijk, cliënten, studenten en de opleiding social work van Hogeschool Utrecht werden nadien inzichten en oplossingen besproken met het publiek. Een greep uit de opbrengst:

 

  • Stop de uitstroom van professionals door werkdruk te verlagen en professionele autonomie te verhogen. Een groot deel van de tijd gaat op aan administratie en verantwoording. De broodnodige tijd voor cliënten, intervisie en teamoverleg schiet er daardoor steeds meer in;
  • Stop met daarom ook aanbestedingsprocedures bij gemeenten; lagere tarieven worden afgewenteld op de caseload van professionals (inmiddels verdubbeld!). Ga voor langere subsidierelaties;
  • Maar zorg ook voor een goede begeleiding van startende professionals en een goed introductieprogramma als werkgever. En speel in op de nieuwsgierigheid van professionals naar andere posities in het sociaal domein. Werk samen met partijen voor (tijdelijke) detachering van professionals. En wees alert op de behoefte van verschillende generaties in het personeelsbestand; oudere werknemers hebben andere wensen dan jonge generatie;
  • Zorg voor een sterk profiel van de sociaal werker waardoor werkveld ook weet dat ze een vakman aannemen. Dit vraagt ook om samenwerking met de opleidingen die daar ook stappen in zetten;
  • Tegelijkertijd moeten we onze ogen niet sluiten voor de afnemende instroom; er zijn niet genoeg ‘kant-en-klare’ sociaal werkers. Mogelijke oplossing is om modulair op te leiden (bijvoorbeeld zij-instromers) zodat men leert wat in ieder geval nodig is. Of samen met zorgpartijen opleidingsklasjes in te richten;
  • Maak meer gebruik van ervaringsdeskundigen als belangrijke partner van de sociaal professional. Ervaringen zijn goed en het animo onder potentiële ervaringsdeskundigen is groot. Maar opleidingsplekken daarvoor zijn beperkt.