Moeder en dochter op het strand

Erkenning van ‘nabije kennis’

Artikel op SocialeVraagstukken.nl

Sociaal schaduwwerk verwijst naar activiteiten en vormen van ondersteuning die ontplooid worden door actieve bewoners, veelal op vrijwillige basis, maar vergelijkbaar met de functies van het formele sociaal werk. Dit informele sociaal werk is vaak onbekend bij formele organisaties en de overheid, maar vervult een essentiële rol voor veel bewoners die moeilijk bereikbaar zijn voor formeel zorg- en welzijnsaanbod.

Pamela Lucas, Marc Hoijtink, Saskia Welschen en Lex Veldboer van het Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk, schreven een artikel op Sociale Vraagstukken. In het artikel belichten de auteurs de waarde van de ‘nabije kennis’ van deze informele spelers en waarom deze bron van kennis volgens hen serieuze erkenning verdient.

Het afgelopen jaar deed het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving onderzoek naar sociaal schaduwwerk in Amsterdam Zuidoost en Amsterdam West.