Bijeenkomst

Bijeenkomst rond rapport 'gewoon meedoen' is niet zo gewoon

In gesprek over meedoen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de sociale basis

Op donderdag 16 maart 2023 organiseerden Kenniscentrum Maatschappij en Recht (Hogeschool van Amsterdam) een bijeenkomst rond het onderzoeksrapport 'Gewoon meedoen' is niet zo gewoon, over de opvang van bewoners met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de Amsterdamse sociale basis. Ze presenteerden ook een factsheet en infographic voor de praktijk. Tijdens de bijeenkomst in Huis van de Wijk de Havelaar waren professionals, bestuurders, vrijwilligers en bewoners met een LVB aanwezig. Een deel van hen had eerder meegedaan aan de interviews en groepsgesprekken. Kenniscentrum Maatschappij en Recht (Hogeschool van Amsterdam) was erbij met drie onderzoekers van het team (Saskia Welschen was door persoonlijke omstandigheden helaas verhinderd). Ze organiseerden de bijeenkomst in samenwerking met de gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam en Prisma.

Het onderzoek 

Hugo Rensink van gemeente Amsterdam heette iedereen welkom. Onderzoeker Pamela Lucas nam daarna het publiek mee in de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Generieke deskundigheid, zoals ingezet in de sociale basis, is belangrijk, maar voor een goede begeleiding van personen met LVB is ook specifieke deskundigheid rond LVB nodig. En deze is niet altijd aanwezig in locaties als de Huizen van de Wijk, zo blijkt uit de interviews met professionals en vrijwilligers. Daarnaast is er een tekort aan tijd en professionele inzet, waardoor de benodigde specifieke aanpak voor de doelgroep onder druk staat. Het dilemma rond het gebruik van het label LVB speelt bovendien een rol: vanuit de wens alle bewoners gelijk te benaderen en stigmatisering van personen met een LVB te voorkomen, blijft de extra inzet die nodig is voor deze laatsten veelal onzichtbaar.   

Infographic 

Na de presentatie werden infographic en factsheet voor de praktijk door onderzoeker Rosanne van Kommer toegelicht. Deze documenten geven een overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten en een aantal tips voor professionals en vrijwilligers in de sociale basis. De tips in de infographic zijn grotendeels gebaseerd op adviezen van personen met een LVB die we hebben opgehaald tijdens groepsgesprekken. Meerdere van de deelnemers van de groepsgesprekken waren bij de bijeenkomst aanwezig. Rosanne hield een kort interview met ervaringsdeskundige Mireille Buree. Zij vertelde dat het voor haar soms lastig is om zich thuis te voelen in de sociale basis. Bij doelgroepgerichte activiteiten is het niveau voor haar soms te laag, maar bij reguliere activiteiten voelt zij zich ook anders dan de anderen. Haar verhaal toonde de complexiteit van de praktijk.