Oudere man in tuin

Eerste bijeenkomst leerateliers 'Veerkrachtig Ouder Worden'

Op 14 februari vond er vanuit Netwerk 100 en de leerateliers ‘Veerkrachtig ouder worden’ een gezamenlijke kennisbijeenkomst plaats over zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. De bijeenkomst begon met een interessante presentatie van Margreet Muurmans, beleidsambtenaar bij Gemeente Wijchen/Druten en Marjolein Thijssen, onderzoeker bij Radboudumc en HAN over ‘Zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie’. Hieruit bleek dat de wensen en behoeften van mantelzorgers regelmatig anders zijn dan die van de persoon met dementie wat betreft dagbesteding. Er werd ook duidelijk benadrukt dat er echt rekening gehouden moet worden met wat de persoon met dementie graag wil. Het aanbod moet passend zijn bijv. mensen de mogelijkheid geven zo lang mogelijk bij reguliere verenigingen, waar ze al lid van waren, mee te laten doen.

Tijdens de bijeenkomst ging een zeer gevarieerde groep deelnemers (welzijns en zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen, beleidsmedewerkers, cliënten etc.) met elkaar in gesprek over dagactiviteiten voor mensen met dementie en werd er nagedacht hoe dit aanbod gevarieerder en passender kan worden voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorger.