Sociale basis

Sociale basis op orde: minder praten, meer doen!

Terugblik symposium Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen

Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad. Niet praten, maar doen. Het zijn twee van de uitkomsten van een dag vol inspiratie tijdens het symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen.

Hoe zorg je dat mensen in een kwetsbare positie volwaardig mee kunnen doen in de samenleving? Dit was het vraagstuk waaraan de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen de afgelopen jaren werkte. De werkplaats verbonden aan de HAN werkt aan sociale kwaliteit in de sociale basis. Maar wat betekent dat eigenlijk?

Sociale basis: iedereen doet mee

Lector Lisbeth Verharen legt het uit tijdens de opening in Fort Lent: 'Met de sociale basis bedoelen we alles dat vrij toegankelijk is in een buurt, wijk of dorp, wat maakt dat het goed (samen) leven is. Denk aan: informele netwerken, activiteiten, voorzieningen, betekenisvolle relaties én plekken. Met buurtgenoten, maar ook met professionals.' Bij sociale kwaliteit kijken we of mensen ook daadwerkelijk mee kunnen doen op een manier die bij hen past. 'Dan heb je het over sociaal economische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment. Meedoen is moeilijk als hier niet aan wordt voldaan.' Vandaag kijken bezoekers hoe ze deze sociale basis en sociale kwaliteit verbeteren. 

Lees het volledige artikel op de website van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.