Foto

Terugblik: kenniscafé gezond en zelfredzaam ouder worden

Dinsdag 26 september 2023 vond het eerste kenniscafé plaats van de Werkplaats Ondersteuning Thuiswonende Ouderen (WOTO) met als hoofdthema gezond en zelfredzaam ouder worden.

De aftrap werd gedaan door Loes Heerts, themaleider Ouderen van de Twentse Koers. Het thema ‘Gezond en zelfredzaam ouder worden’ krijgt steeds meer aandacht. Vanuit de urgentie en de afspraken die binnen IZA en GALA zijn gemaakt, zetten zowel gemeenten als zorg- en welzijnsinstellingen steeds meer in op gezond en vitaal ouder worden. Zij geven allen op hun eigen manier uitvoering aan dit thema, waarbij ‘reablement’ als benaderingswijze steeds vaker wordt toegepast. 

Reablement is een persoonsgerichte benadering waarbij samen met de oudere gewerkt wordt aan zijn of haar herstel en zelfredzaamheid. Dit met als doel de vitaliteit en eigen regie van mensen te verbeteren, hun onafhankelijkheid in het dagelijks leven te behouden of vergroten én hun behoefte aan professionele zorg te verminderen.

Om van elkaar te leren en te voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw gaat uitvinden, is het belangrijk om in dit stadium kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen. De uitwisseling vond plaats tijdens het kenniscafé door korte presentaties vanuit verschillende zorgpraktijken. Nadien was er ruimte voor het verder uitwisselen van gedachten en ideeën tijdens de netwerkborrel. 

Aankomende periode wordt in de Werkplaats Ondersteuning Thuiswonende Ouderen verder gewerkt aan concrete projecten die inzetten op het langer gezond en zelfredzaam ouder worden en de rol van professionals hierin.