16 juni 2018

In dit rapport leest u de bevindingen van het driejarig onderzoek van de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle naar het ontstaan en bevorderen van contacten tussen mensen met een verstandelijke- of psychiatrische beperking en mensen uit de buurt. Er is specifiek gekeken naar de rol van laagdrempelige buurtprojecten; of en hoe er op deze plekken sociale inclusie wordt bevorderd en sociale netwerken worden uitgebreid. De buurprojecten bevinden zich in de regio Zwolle, twee projecten van Frion en twee van RIBW Groep Overijssel. Daarnaast werkten de volgende organisaties mee aan het onderzoek; MEE en Dimence (de Kern), acht gemeenten (Zwolle, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Kampen, Hardenberg, Dalfsen, Ommen en Staphorst), Viaa en de Universiteit van Humanistiek.

Uit het onderzoek blijkt dat de contacten die ontstaan niet tot meer hulp en ondersteuning aan de mensen met een beperking leidt. Dit betekent niet dat de laagdrempelige buurtprojecten niet van waarde zijn, integendeel. Geconcludeerd kan worden dat de buurtprojecten bijdragen aan het welbevinden van de bezoekers. Mensen met beperking vinden in de buurtontmoetingsplekken een plek die voor hen bekend en vertrouwd is, waar ze relaties durven aangaan en zichzelf durven te zijn. Er wordt niet gewerkt aan de hand van doelen en er zijn geen gesprekken over hoe het staat met je sociaal netwerk en of het lukt om deze uit te breiden. Toch leren mensen er veel, zoals bepaalde taken uitvoeren en sociale vaardigheden. Dat de druk ontbreekt zou wel eens het succes van deze plekken kunnen zijn.

Naast het rapport is er ook de checklist Handvatten netwerkondersteuning in buurt en wijk.

 

Auteur: 
Haarsma, A.; Stouten-Hanekamp, M.; Velvis, A.; jager-Vreugdenhil, M. (Viaa); Bredewold, F. (Universiteit voor Humanistiek)
Publicatiejaar: 
2018
Aantal pagina's: 
117

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief