Samenwerken puzzelstukken

Ateliers Sociaal Domein - samenwerken en samen leren

Kijk de livestream terug

In de Ateliers Sociaal Domein van de Werkplaats Sociaal Domein Friesland werken studenten en docenten van veel verschillende opleidingen van de NHL Stenden Hogeschool op een ontwerpgerichte manier samen met professionals (in zorg, welzijn en beleid) en inwoners van Friese gemeenten aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Samenwerken en samen leren! Op 24 juni j.l. hebben verschillende deelnemers verteld over inzichten en geleerde lessen.

Reacties en vragen zijn van harte welkom:
Jolanda Tuinstra (Lector Sociale Kwaliteit): jolanda.tuinstra@nhlstenden.com
Bart de Jager (Projectleider Werkplaats Sociaal Domein Friesland): bart.de.jager@nhlstenden.com