Samenwerken puzzelstukken

Werkveld, onderwijs en onderzoek verbinden in Thematisch Lerende Netwerken van Avans

In een Thematisch Lerend Netwerk (TLN) verdiepen we kennis rond een relevant en actueel thema. Dat doen we door verbinding te leggen tussen het werkveld, onderwijs en onderzoek.

Actuele thema’s zijn:

  • Betekenisvol verbinden met Virtual Reality
  • Sociale Technologie
  • Digitaal Vakmanschap
  • Jong met Oud*
  • Z-route inburgering
  • Future Me
  • Publiek-Sociale Data Commons 4 smarter public safety
  • Herstelondersteunende digi-sociale communities
  • Mobi-Lab

Lees meer informatie over Thematisch Lerende Netwerken.

*Jong met Oud wil kloof tussen generaties overbruggen
Als je geen opa en oma meer hebt of geen kinderen en kleinkinderen, hoe kom je dan in contact met andere generaties? Het Thematisch Lerend Netwerk Jong met Oud probeert de kloof te overbruggen. Eind mei 2022 was de kick-off. Lees meer over het TLN Jong met Oud.

Daarnaast beogen we in september 2022 te starten met het TLN Implementatie van sociale technologie. Hierover volgt later meer informatie.