wereldbol met handen

Geen aanjagers, maar bruggenbouwers

Opbouwwerkers over hun rol in de energietransitie

Werkplaatsen Sociaal Domein Zuyd heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de rol van het opbouwwerk in de energietransitie. Maja Ročak & Chantal van Lieshout bevroegen opbouwwerkers hierover en concluderen dat de energietransitie voor hen geen prominent thema is. Ondanks dat opbouwwerkers de energietransitie belangrijk vinden, vragen ze zich af of zij hier een verantwoordelijkheid in hebben en of ze over genoeg kennis beschikken om deze processen adequaat te kunnen begeleiden. Als het op het beschermen van bewonersbelangen aankomt voelen ze zich wel degelijk aangesproken. Vanuit hun taak om bewoners te ondersteunen en een stem te geven tijdens dit soort processen.