Microfoon waar podcast op staat

Lessen uit #HUonderzoek

Podcast

De uitdagingen waar professionals voor staan zijn complex en vragen om een creatieve aanpak. Hogeschool Utrecht draagt met praktijkgericht onderzoek bij aan innovatieve oplossingen met, in en voor onderwijs en beroepspraktijk op de zwaartepunten samen digitaal, samen duurzaam, samen gezond en samen lerend. In deze podcast delen onderzoekers hun lessen en tips voor jou als (toekomstig) professional.