Groep mensen

Nieuwe voorzitter Krijn van Beek aan het woord

Sinds april ben ik voorzitter van de Associatie van de Werkplaatsen Sociaal Domein. Een hele eer om boegbeeld te mogen zijn van 15 (een 16e is in de maak) geweldige en gevarieerde broedplaatsen van nieuwe werkwijzen in het sociaal domein. Er ligt een grote maatschappelijke opdracht. Meer en meer zien we dat zorg en ondersteuning van mensen totaal overvraagd raakt – en met de vergrijzing in aantocht gaat dat niet zomaar veranderen.

Hoogst urgent dat we hierop nieuwe antwoorden gaan ontwikkelen en het sociaal domein kan hierin een sleutelrol vervullen. Maar dan zullen we op een aantal fronten slimmer moeten opereren. Bijvoorbeeld in zichtbaar maken wat de impact is van het sociaal werk. Door ervoor te zorgen dat we meer en effectievere methoden ontwikkelen om communities te ontwikkelen om verbindingen tussen mensen en tussen verschillende bevolkingsgroepen te maken. Of door ervoor te zorgen dat voor afdelingen inkoop de meerwaarde van deze sociale interventies helderder wordt. Dat het vak van verbinder, opbouwwerker, communitybuilder, systemisch werker, of hoe het ook genoemd wordt, meer professionele body krijgt. En dat het sociaal domein succesvoller wordt in het verbinden met en benutten van de kracht van (sport)verenigingen, bedrijven, buurtinitiatieven en al dat andere sociale leven dat niet-overheid is.

Hier mag ik mij de komende vier jaar voor inzetten. Voor het voorzitten breng ik mijn eigen bagage mee, maar het eigenlijke ontwikkelwerk gebeurt natuurlijk in de werkplaatsen. Wat een genot om daar te mogen rondkijken en te zien hoe bijvoorbeeld in Leeuwarden methoden worden ontwikkeld om eenzaamheid onder jongeren te bestrijden (student-onderzoeker komt binnen op krukken en vertelt over haar onderzoek naar eenzaamheid onder geblesseerde jonge (top)sporters – hoe herkenbaar! - misschien eenvoudig om iets aan te doen door vereniging, coach, teamgenoten of school en zo erger te voorkomen, maar dan moeten ze dat wel doen). Bijvoorbeeld in Haarlem waar onderzoekers van de werkplaats hielpen bij het opzetten en professionaliseren van het programma friend4friend, dat jongeren van verschillende achtergronden structureel aan elkaar koppelt. En in Ede, waar de werkplaats een programma ontwikkelde voor sleutelfiguren in het gemeente-apparaat om ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken succesvoller te kunnen adresseren. 

Zo zijn er nog tientallen sprekende voorbeelden die ik tegenkwam op mijn eerste ronde langs de werkplaatsen. Met steeds als doel dat we de kwaliteit van leven van mensen zo echt kunnen verbeteren. Tegelijkertijd is er voor het slagen van deze missie nog veel meer hulp noodzakelijk en welkom. Ik zie ernaar uit uw input te ontvangen en samen te kijken hoe we het weefsel van onze samenleving kunnen versterken!

- Krijn van Beek (reacties graag naar voorzitter@werkplaatsensociaaldomein.nl)