Jongen op schoolplein

‘Als je weet hoe zaken in elkaar steken, kun je beter helpen’

In Groningen werken al twaalf jaar brugfunctionarissen op basisscholen in verschillende wijken in de stad. Een belangrijke taak die serieuze erkenning verdient, vinden brugfunctionarissen Sharon Lawson en Marina Smit. Als ‘bruggers’ slaan ze een brug tussen school, kind en gezin en zorgen ze dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Het lectoraat Jeugd, Educatie & Samenleving van de Hanzehogeschool is vanaf het eerste uur betrokken bij de brugfunctionarissen en hun werk. Om de professionalisering van de brugfunctionaris verder vorm en inhoud te geven heeft het lectoraat scholing ontwikkeld en deze uitgezet in nauwe samenwerking met HanzePro. Onlangs hebben de eerste ‘bruggers’ deze serie workshops afgerond. Op het programma stonden De Brugfunctionaris, introductie in de basisschoolMotiverende gesprekstechniekenSamenwerken met ouders en Omgaan met armoede. Sharon en Marina waren enthousiast over de scholing.