10 juli 2019

Deze Verhalenbundel van de Werkplaats Sociaal Domein Friesland biedt een kijkje achter de schermen van de projecten waar NHL Stenden Hogeschool sinds 2016 aan (mee)werkt. De verhalen zijn verbonden met twee thema’s: ‘Samenwerken in de praktijk’ en ‘Met eigen kracht’. Elk voorzien van een inleiding. Ook lees je over de doelstelling van de Werkplaats Sociaal Domein en hoe Friesland hier vanuit de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld invulling aan geeft.

 

Auteur: 
Finnema, E.; Jager, B. de
Publicatiejaar: 
2019
Aantal pagina's: 
77

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief