Een handreiking wijkgericht werken vanuit de aanpak WijKring
16 juli 2018

De WijKring is een groep van ongeveer 9 mensen met een ondersteuningsvraag, die op loopafstand van elkaar (gaan) wonen. Zij helpen elkaar, kijken wat er in de wijk te doen is en wat zij zelf voor de wijk kunnen betekenen. Samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de gemeente Nijmegen deden deze de organisaties Pluryn en Bindkracht10 onderzoek naar de ervaringen van de deelnemers en professionals naar het proces van toeleiding naar de WijKring. Met verschillende betrokkenen werd een film gemaakt om anderen te informeren en te inspireren. Daarnaast is op basis van het onderzoek deze handreiking ‘In verbinding met de wijk’ geschreven, bedoeld voor iedereen die sociale verbindingen in de wijk wil versterken. Dit kunnen sociaal werkers zijn, beleidsambtenaren, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, studenten of docenten.

 

Auteur: 
Brummel, A.; Asselt-Govers, I. van; Santvoort, F. van; Ketelaars, A.; Esmeijer, N.; Verharen, L.;
Publicatiejaar: 
2018
Aantal pagina's: 
28

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief