Evalueren Nieuwe Stijl
4 april 2016

In de snel veranderende lokale situaties is evaluatie meer dan ooit van grote waarde. Tegelijkertijd zorgen de nieuwe aanpakken en werkwijzen voor uitdagingen in de evaluatie:

  • Hoe doe je algemene uitspraken over een aanpak die bij elke klant anders uitpakt?
  • Wat is nu precies de winst van een andere manier van werken, zoals ‘één gezin, één plan, één regisseur’?
  • Hoe evalueer je een aanpak die gaandeweg vorm krijgt en ‘morgen’ alweer anders is?
  • Hoe breng je de financiële én maatschappelijke waarde in evenwicht in een evaluatie-aanpak?

Vanuit de Wmo-werkplaats Nijmegen ontwikkelden diverse partijen de Effectencalculator. Een krachtig evaluatie-instrument dat zich de afgelopen jaren heeft bewezen in verschillende gemeenten. Deze publicatie beschrijft de verschillende elementen van het instrument. De auteurs staan stil bij de toepassing ervan als analyse- en ontwikkelinstrument. Tot slot schetsen ze een conceptuele en theoretische inbedding.

Auteur: 
Kwakernaak, M.; Deuten, J.; Biene, M. van; Vos, W.; Hamdi, A.
Uitgever: 
Movisie
Publicatiejaar: 
2016
ISBN-nummer: 
9789088691256
DownloadsTypeGrootte
PDF-pictogram Effectencalculator.pdfpdf1.31 MB

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief