Leren van de leergemeenschappen
25 februari 2019

Lessen na een jaar experimenteren

Het eerste jaar Leergemeenschappen bij ASB (Academie voor Sociale Studies Breda) en ASH (Academie voor Sociale Studies ’s-Hertogenbosch) zit erop. Het was een spannend jaar voor alle betrokken partijen: docenten, directie, professionals, managers en studenten. Want zou dat wat we bedacht hebben gaan werken? Ontstaan er nieuwe manieren van leren? Kunnen we maatschappelijke meerwaarde creëren? En wat is dat eigenlijk?

In deze rapportage zijn de resultaten van één jaar onderzoek bij de Academie voor Sociale Studies in ’s-Hertogenbosch weergegeven. Het is een beknopte weergave van alle interviews, focusgroepen en terloopse gesprekken met studenten, docenten, professionals, directie en management. Na de eerste interviews en focusgroepen werd duidelijk dat de docenten een centrale rol spelen in de leergemeenschappen. Ook werd duidelijk dat veel docenten, en ook professionals, worstelen met die rol. Want mochten ze de leiding nemen of juist niet? Wat betekent dat ‘zitten op mijn handen’? Wij, de onderzoekers, hadden het idee dat we de docenten door middel van literatuurstudie verder op weg konden helpen om deze rol te duiden, te snappen en verdere invulling te geven. Met als doel om het in het tweede jaar van de leergemeenschappen te kunnen toepassen. Deze literatuurstudie is uitgewerkt in hoofdstuk 4. De rapportage sluit af met een conclusies, aanbevelingen en discussie die bruikbaar zijn in de praktijk van de leergemeenschappen en in het vervolgonderzoek.

 

Auteur: 
Broeren-van der Spranck, A.; Tilma, I.
Publicatiejaar: 
2018
Aantal pagina's: 
29

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief