De waarde van preventie in een veranderend sociaal domein

Sociale preventie in Uithoorn

Een verkennend onderzoek

In deze studie hebben we aan de hand van 11 interviews met 13 preventiewerkers uit Uithoorn de sociale basis en werkwijze verkend. Wat kan men van de sociale basis verwachten? Hoe functioneert het preventieve voorveld? En welke opties zijn er voor versterking?

Meer informatie

Gemeenten zetten steeds meer op preventie in door middel van het aanmoedigen van de participatie van burgers en het bieden van laagdrempelige ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis. Op deze manier zullen burgers beter geholpen worden, de samenleving vitaler en duurdere zorg vermeden. Voor het slagen van deze aanpak is echter een sterke sociale basis nodig alsmede een goed werkend preventief voorveld.

Over deze publicatie

Auteur
De Lange, M., Rözer, J., Veldboer, L.
Publicatiejaar
2021