Teamwork

Sociaal transformeren kan alleen lerend

De Werkplaatsen Sociaal Domein (WSD) bestaan ruim 10 jaar en zijn inmiddels een gevestigd instituut geworden in de praktijkontwikkeling van het sociale domein in Nederland. In de 15 werkplaatsen wordt praktijkgericht onderzoek gedaan in netwerken van regionale samenwerkingspartners van gemeenten, maatschappelijke organisaties & onderzoekers, studenten en docenten van hogescholen. Rondom gedeelde thema’s zoals armoede, de sociale basis, sociale teams, integraal samenwerken, formeel-informele samenwerking en eigen regie proberen zij tot duurzame praktijkverbetering te komen vanuit een gezamenlijk kennis- en ontwikkelingsproces.

Meer informatie

Samen leren is een belangrijk element van het proces van de werkplaatsen. De WSD werken allemaal dan ook met een of andere vorm van actieonderzoek of actieleermethoden. Vanwege het doorgaans grote aantal betrokkenen in de regionale netwerken heeft dat veelal de vorm van een leergemeenschap-achtige setting met zogeheten communities of practice of leerateliers.

Dit artikel gaat in op hoe het samen leren precies werkt en laat ook de resultaten zien van een onderzoek naar lerende netwerken of praktijken. Het is geplaatst in Journal of Social Intervention: Theory and Practice. 

Over deze publicatie

Auteur
Jansen, E., Van der Pas, S., Tilma, I.
Publicatiejaar
2020