Puzzelstukjes in elkaar samenwerking

Het kennisplatform Utrecht Sociaal van 2016-2019

Het kUS, de Werkplaats Sociaal Domein voor de provincie Utrecht, startte in 2016 als opvolger van de Wmo-werkplaats Utrecht (2009-2016). Het kUS kon mede gerealiseerd worden door een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het kennisplatform gaf in de periode 2016-2019 met veel partijen uitvoering aan een gezamenlijk opgestelde kennisagenda. Dit deed het kUS we door middel van de zogenaamde vijf O’s: Ontmoeten, Ontsluiten, Onderzoeken & ontwikkelen, Opleiden en Ondersteunen. Deze publicatie geeft een overzicht van de eerste vier jaar van het kennisplatform.

Over deze publicatie

Auteur
kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS)
Publicatiejaar
2020