Bewoners, verbinders en professionals over de sociale basis in een ontwikkelbuurt
12 december 2019

Op verzoek van de gemeente Amsterdam heeft de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam het afgelopen jaar in een exploratief onderzoek perspectieven en ervaringen van nieuwe bewonersgroepen, van zogenaamde verbinders en van sociaal werkers over de sociale toegankelijkheid van de sociale basis in Geuzenveld in kaart gebracht. Wat zijn wensen en verwachtingen bij deze verschillende partijen? Welke drempels ziet men? Voor welke dilemma’s voelt men zich geplaatst?

 

Auteur: 
Welschen, S.; Hoijtink, M.; Meyenfeldt, L. van; Lucas, P.; Rijnders, J.; Veldboer, L.;
Publicatiejaar: 
2019
Aantal pagina's: 
36

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief