26 januari 2018

De gemeente Heerenveen zet zich in voor het realiseren van een dementievriendelijke samenleving. Ze werkt hierbij samen met Alzheimer Friesland, regionale zorg- en welzijnsorganisaties en NHL Stenden Hogeschool. Studenten van de NHL Stenden opleidingen Social Work en Verpleegkunde droegen de afgelopen periode hun steentje bij aan het initiatief van de gemeente. Onder het motto ‘niets over ons, zonder ons’ kwam dit witboek ‘Dementie met andere ogen bekeken’ tot stand.

Het is het resultaat van gesprekken die studenten voerden met inwoners van de gemeente over hun leven met dementie. Niet vanuit belemmeringen en problemen, maar vanuit een positieve kijk op wat nog wel kan en wat levensgeluk brengt. Daarmee geeft deze uitgave een inkijk in het leven van deze mensen en hun omgeving. Een waardevol document voor iedereen. Dementie heb je immers niet alleen.

Dit witboek is een uitgave van de Werkplaats Sociaal Domein Friesland.

Uitgever: 
NHL Hogeschool
Publicatiejaar: 
2018
Aantal pagina's: 
28
DownloadsTypeGrootte
PDF-pictogram dementie-met-andere-ogen-bekeken.pdfpdf10.16 MB

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief