23 februari 2020

De Werkplaatsen Sociaal Domein leveren een belangrijke bijdrage in het lokaal operationaliseren van lerende praktijken. Vanuit hun opdracht werken onderzoekers van de Werkplaatsen met lokale partijen, groepen, en individuele professionals aan reflectie op een duurzame en gerichte verandering van de praktijken in het sociaal domein. In dit rapport staat beschreven hoe zij dit lokaal doen.

Auteur: 
Jansen, E.; Pas, S. van der; Lange, G. de;
Publicatiejaar: 
2019
Aantal pagina's: 
40

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief