Drie mannen praten met elkaar

Met elkaar in gesprek over ouder worden

Binnen het leeratelier ‘Veerkrachtig ouder worden’ wordt samen met ouderen en partijen vanuit de huisartsenzorg en welzijn aan de slag gegaan met het organiseren van collectieve bijeenkomsten over ‘in gesprek over ouder worden’. Het doel is om bewustwording te creëren over het belang van nadenken over de toekomst. Kennis en ervaring die er al is, brengen we samen en ontwikkelen we door tot een vorm die breed gedeeld kan worden.

‘In gesprek over ouder worden’ kwam als belangrijk thema uit de inventarisatieronde van het leeratelier Veerkrachtig ouder worden en is natuurlijk een hot item. Uit eerdere projecten en onderzoek blijkt dat er kansen liggen op het gebied van collectieve bijeenkomsten: nog vóórdat een oudere in gesprek gaat met een individuele hulpverlener over eigen wensen en behoeften, kan het meerwaarde hebben om alvast breed te informeren en 'een zaadje te planten' voor vervolgstappen. Elke oudere persoon staat anders in dit proces: sommigen zijn zeer proactief, anderen wachten af of zullen er nooit iets mee doen. Door het aangaan van een dialoog wordt er hopelijk meer bewustzijn gecreëerd over het belang van nadenken over de toekomst. 

In het najaar organiseren we samen met ouderen en partijen vanuit huisartsenzorg en welzijn twee collectieve pilotbijeenkomsten: één bijeenkomst voor en door de doelgroep zelf, één bijeenkomst vanuit de professional kant. Er wordt gestart vanuit bestaande tools en kennis. Een uitgebreide evaluatie wordt gedaan door studenten en onderzoekers van de HAN. We hopen hierin samen te kunnen leren en door ontwikkelen zodat er uiteindelijk een gefundeerd format ontstaat wat breed gedeeld kan worden.

Heb je vragen of ideeën? Stuur een mailtje naar loes.braam@han.nl.

Ook interessant | Terugblik eerste bijeenkomst