Op deze pagina vindt u de logo’s van Werkplaatsen Sociaal Domein en bijbehorende instructie voor publicaties in Werkplaatsen Sociaal Domein huisstijl.

Op alle publicaties die vanuit de werkplaatsen worden gemaakt hoort het Werkplaatsen Sociaal Domein logo te staan, eventueel in combinatie met het logo van de hogeschool waar de werkplaats is ondergebracht en eventuele samenwerkingspartners. Op alle publicaties hoort de volgende zin in het colofon te staan:

Deze publicatie is tot stand gekomen dankzij financiering van het Ministerie van VWS.

Logo Werkplaatsen Sociaal Domein

De kleurspecificaties van het logo vindt u hier. Afhankelijk van hoe het logo geplaatst wordt, kunt u een van de volgende logovarianten gebruiken. In dit zip-bestand vindt u een png-bestand (digitaal), jpg-bestand (print) en eps-bestand (druk)

Er is ook een PowerPoint bestand beschikbaar waarin het logo al is geplaatst.

Onderwijsmodules

Wilt u aan de slag met een onderwijsmodule? Gebruik dan het speciaal daarvoor ontwikkelde Word-sjabloon.

Regionaal logo

Voor alle Wmo-werkplaatsen is er nu ook een regionaal logo, voor drukwerk in full colour en zwart en voor web/digitaal gebruik.

Contact

Voor vragen of wensen met betrekking tot de huisstijl kunt u contact opnemen met Danielle van Oostrum, afdeling Communicatie van Movisie: T 030 789 20 00, E d.vanoostrum@movisie.nl.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief