De Werkplaatsen Sociaal Domein bepalen samen met regionale partners en netwerken de regionale agenda voor kennisontwikkeling op het sociale domein voor de periode 2016 tot en met 2018. Ze werken met gemeenten als medetrekkers aan onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondersteuning om antwoord te bieden op regionale vraagstukken in het brede sociale domein. Lees verder.

 

Met de decentralisaties in het sociaal domein wil de overheid ruimte maken voor meer zelfredzaamheid in de samenleving. Er is vanaf 2015 veel tijd geïnvesteerd in het opzetten van nieuwe lokale...
De Wmo-werkplaats Zuyd wordt in 2016 doorontwikkeld naar een kenniscentrum dat praktijkorganisaties, (aankomende) professionals en burgers ondersteunt in hun taken en rollen binnen de transformatie...
In de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle werken onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Viaa samen met zorg- en welzijnsprofessionals, gemeenten in de regio, burgerorganisaties,...

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief